Sökning: "engelsk rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden engelsk rätt.

 1. 1. Koncernstyrning - Rättsliga möjligheter till ansvarsutkrävande för skador utan givet ansvarssubjekt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Nyqvist; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom svensk rätt behandlas moderbolag och dotterbolag som separata juridiska objekt, det saknas således reglering avseende koncerners styrning och ledning för bolag inom koncernen. Trots att moder- och dotterbolag rättsligt behandlas som separata juridiska objekt är den faktiska styrningen av bolagen vanligtvis inte uppdelad på detta vis. LÄS MER

 2. 2. Integrationsklausulers rättsverkan i svensk och engelsk rätt - Med en diskussion utifrån principen om avtalsfrihet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erika Österberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Uppsägning vid misskötsamhet och sjukdom - En komparativ studie mellan Sverige och England gällande uppsägning av arbetstagare vid misskötsamhet och sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mina Rundquist; [2019]
  Nyckelord :Uppsägning; sjukdom; misskötsamhet; alkoholism; Sverige; England; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis discusses the differences in case of dismissal in forms of personal matters such as misconduct and illness in Sweden and England. The purpose is to see how the dismissal takes place before and during the dismissal in the two countries. In order to do this comparative study, the legal dogmatic method have been used. LÄS MER

 4. 4. The Future of Carriage of Goods by Sea: A Legal Analysis of Electronic Bills of Lading

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanif Rajabi; [2019]
  Nyckelord :Law; Maritime Law; Transportation Law; International Private Law; Sjörätt; Transporträtt; Rotterdam; Bills of Lading; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The commercial carriage of goods by sea is a vital part of global trade. Considering how the planet is constructed, this is unlikely to change. While technological advances are constantly made, the maritime sector has been limited due to lack of a modern legal framework covering electronic transport records. LÄS MER

 5. 5. Väsentlighetskravet för hävning av kommersiella köp av lös egendom - Särskilt om dess innebörd och tillämpning i svensk och engelsk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Göransson; [2018]
  Nyckelord :väsentligt avtalsbrott; väsentlighetskravet; väsentlighetsbedömning; väsentlig betydelse; köplagen; köprätt; hävning av avtal; hävning av kommersiella avtal; kommersiell avtalsrätt; när får man häva ett avtal; 25 § köplagen; avtalsrätt; köpavtal; hävning av köpavtal; väsentlighet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law only permits termination due to breach of contract when the committed breach is fundamental. To assess the fundamentality of a breach of contract is no easy mission. The main purpose of this study is to clarify the legal meaning of the concept of fundamental breach as a prerequisite in Swedish law for terminating a commercial contract. LÄS MER