Sökning: "engelska berättelser"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden engelska berättelser.

 1. 1. ”Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk” : Om sverigefinska barns identitetssarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tuuli Uljas; [2019]
  Nyckelord :Sweden-Finnish children; identity; Finnishness; Sweden-Finnishness; national minorities; minority language; Sverigefinska barn; identitet; finskhet; sverigefinskhet; nationell minoritet; minoritetsspråk;

  Sammanfattning : This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s framework convention for protection of national minorities. LÄS MER

 2. 2. Självbedömning av muntliga färdigheter i engelska årskurs F-2

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Karin Andersson; [2018-08-13]
  Nyckelord :Självbedömning; europeiska språkportfolion; muntliga färdigheter i engelska;

  Sammanfattning : De muntliga färdigheterna i världsspråket engelska ses i dagens samhälle som något betydelsefullt att lära sig. I skolan är engelska ett obligatoriskt ämne och genom att synliggöra elevens lärande ges eleverna en möjlighet att se vad de kan och vad de behöver öva vidare på. LÄS MER

 3. 3. SvEng loss med Charlie : Ett inspirationsmaterial som uppmanar pedagoger och barn till att använda det engelska språket i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Ahlin; Jana Olofsson; [2016]
  Nyckelord :english; preschool; product; inspire; language learning; curiosity; engelska; förskola; produkt; inspirera; språkinlärning; nyfikenhet;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för detta arbete är att införa en tidig språkinlärning av engelska i förskolan. Det tar långt tid att lära sig grunderna i ett främmande språk och barn är mest mottagliga för att lära sig språk i förskoleåldern. LÄS MER

 4. 4. Synen på BBIC : Socialsekreterares syn på utredningsmetoden BBIC - Barns behov i centrum

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Berglund; Sandra Jonsson; Jennie Öhlund; [2014]
  Nyckelord :BBIC- Barns Behov I Centrum; Barnavårdsutredning; Barns röst;

  Sammanfattning : Socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar börjar se barnen alltmer som egna individer och tar del av barnens berättelser och åsikter. Socialstyrelsen har utarbetat modellen BBIC som står för “Barns behov i Centrum”. LÄS MER

 5. 5. Femåringar berättar på svenska och engelska : Referensdata och jämförelse med 6- och 7-åringar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sara Arnoldsson; Bente Aronsson; [2013]
  Nyckelord :bilingualism; children; narratives; narrative development; story grammar; Swedish; English; MAIN; COST Action; flerspråkighet; barn; narrativer; narrativ utveckling; story grammar; svenska; engelska; MAIN; COST Action;

  Sammanfattning : År 2009 startades det europeiska forskningsprojektet COST Action IS0804 med syfte att få mer kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling och utveckla bedömningsmaterial anpassade för flerspråkiga barn. Inom COST Action fokuserar arbetsgruppen Narrative and discourse på berättelser (narrativer) som ett sätt att bedöma språk hos barn. LÄS MER