Sökning: "engelska diskussion"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden engelska diskussion.

 1. 1. Matematikångest i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caisa Andersson; Maja Bernehäll Stråhle; [2024]
  Nyckelord :Arbetsminne; aritmetik; färdighetsträning; matematik; matematikångest; provångest; undervisningsmetoder; ångest för lärande.;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt sammanställs och presenteras resultatet från 15 empiriska studier däremot används även två litteraturstudier samt en artikel som är expertgranskad från en vetenskaplig tidskrift. Artiklarna är skrivna under perioden 1972–2023 däremot är majoriteten av studierna gjorda efter år 2000. LÄS MER

 2. 2. Flip Parkhaus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Maria Bjurenhed; [2023]
  Nyckelord :Housing; Housing Market; Architecture; Parking Garage; Parkeringshus; Bostadsmarknad; Bostadsmarknaden; Berlin; Flip; Flipping; Transformation; Hybrid housing; Hybridbostadshus; Hybridhus; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Flip Parkhaus är ett projekt vars mål är att starta en diskussion kring bostadsmarknadens nuvarande utformning. Projektet är baserat i Berlin, en stad där situationen för de som söker bostad snabbt har förändrats. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande i matematikundervisningen F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Kawsar Fakhro; [2023]
  Nyckelord :Elevens roll; grupparbete; kooperativt lärande; lärarens roll; matematik; samarbete;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga i kooperativt lärande bygger på ett samarbete mellan elever där de ska finna stöd hos varandra och uppmuntra till lärande. Kunskapsöversiktens övergripande syfte är att undersöka vilka avgörande faktorer det finns i klassrummet där det kooperativa lärandet tillämpas och hur det bidrar till ett förbättrat resultat inom matematik hos elever i grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Informationstäthet på engelska och svenska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Malena Elisabet Kristina Olsson; [2023]
  Nyckelord :Översättning; inskott; meningsbyggnad; translation; interpolations; supplements; sentence structure; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta arbete är en översättningsvetenskaplig analys som baseras på översättningen av ett utdrag ur Simon Winchesters Atlantic: A Vast Ocean of a Million Stories, utgiven 2010. Första delen utgörs av en inledning, där boken och författaren presenteras översiktligt. LÄS MER

 5. 5. Thomas av Aquinos centrala begrepp - En begrepps- och översättningsstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Benjamin Miller Olsson; [2022-12-08]
  Nyckelord :Latin; Teologi; Filosofi; Thomas av Aquino; Översättning; Närläsning;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsens primära ändamål är att undersöka potentiella översättningssvårigheter till såväl svenska som engelska från Thomas av Aquinos medeltidslatinska texter. Uppsatsen visar på svårigheter i allmänhet vid en översättning av Thomas texter men i synnerhet i fråga om vissa centrala begrepp. LÄS MER