Sökning: "engelska history"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden engelska history.

 1. 1. The Flamekeeper : The Confessional Purgation of the Soul in the Poetry of Robert Lowell

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Ryan Jurison; [2020]
  Nyckelord :Robert Lowell; American poetry; Catholic Theology; Religious Symbolism; Purgation; Purgatory; Land of Unlikeness; Lord Weary s Castle; The Mills of the Kavanaughs; Life Studies; For the Union Dead;

  Sammanfattning : This essay is a critical textual analysis of the poetry of Robert Lowell with focus on religious symbolism used in his work, and the Catholic theology which informed it. This results in a new, contrasting interpretation to the conventional view that he had abandoned his religious focus by mid-career, while accounting for his own assessment that he had not. LÄS MER

 2. 2. Nutida värden i historisk parkmiljö : gestaltningsförslag med syfte att gynna kulturhistoriska, sociala och ekologiska aspekter i restaureringen av Grängshammars engelska park

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Kåks; [2020]
  Nyckelord :restaurering; historisk trädgård; engelsk landskapspark; Grängshammar;

  Sammanfattning : Under hösten 2019 har Säters kommun, tillsammans med kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Dalarna, uttryckt en önskan om att restaurera den engelska parken i Grängshammar, Säters kommun i Dalarna. I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för en sådan restaurering. LÄS MER

 3. 3. The Relegation of Female Characters in Harry Potter and the Goblet of Fire

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Melinda Riedel; [2020]
  Nyckelord :Mythological criticism; gender performativity; intertextuality; Harry Potter; postmodernity; the archetypical woman;

  Sammanfattning : This essay examines how J.K Rowling´s tendency to draw on intertextuality creates a relegation of female characters in Harry Potter and the Goblet of Fire (2014). LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarens skyldigheter inför kollektiva uppsägningar i Sverige och England - Implementeringen av direktivet 98/59/EG

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Kollektiva uppsägningar; Collective Redundancy; arbetsbrist; Direktiv 98 59 EG; majoritetsorganisation; minoritetsorganisation; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, the employer’s obligations in relation to collective dismissals in Sweden and England are examined. The employer’s obligation to information and consultation grants the employees co-determination in case of collective redundancies. LÄS MER

 5. 5. The Amazon Archers of England : Longbows, gender and English nationalism 1780–1845

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Henrik Arnstad; [2019]
  Nyckelord :nationalism; gender; national identity; archery; longbow; warbow; women’s history; feminism; England; Britain; Robin Hood; Maid Marian; nineteenth century;

  Sammanfattning : In the 1780s the medieval weapon of war; the English longbow, enjoyed a renaissance, as historical archery became a fashionable recreation among the English aristocracy. Later, during 1819-1845, longbow archery developed into a mass movement, as it spread downwards in the English class system, into the bourgeoning middle class. LÄS MER