Sökning: "engelska läroböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden engelska läroböcker.

 1. 1. Exploring Translanguaging in English Textbooks : A Content Analysis of Upper and Lower Secondary School English Textbooks.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Simon Hallberg; [2022]
  Nyckelord :bilingualism; content analysis; language resources; multilingualism; Swedish EFL; textbooks; translanguaging;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har translanguaging fått mycket intresse inom SLA-sfären (SecondLanguage Learning). Samtida migration och den ständigt ökandeglobaliseringen har lett till en omvärdering av tvåspråkighet och flerspråkighet. LÄS MER

 2. 2. Punctuation in Swedish Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Madsen; [2022]
  Nyckelord :Punctuation; Skiljetecken;

  Sammanfattning : Punctuation enhances the understanding and correct reading of written text by the use of spacing and conventional signs. When learning a language, the usage of correct punctuation is vital. This is especially important when learning a second language since punctuation rules vary between languages. LÄS MER

 3. 3. Ordfrekvens och vokabulärövningar i engelska läroböcker : En analys av Kim Mong och Axel Harrysson

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Axel Harrysson; Kim Mong; [2021]
  Nyckelord :Incidentiell inlärning; ordfrekvens; vokabulärinlärning;

  Sammanfattning : The English language plays a major role in the global world as both a means of information and communication. It is therefore vital that the school system provide the necessary education for students of English. LÄS MER

 4. 4. Ordfrekvens och vokabulärövningar i engelska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Axel Harrysson; Kim Mong; [2021]
  Nyckelord :Incidentiell inlärning; ordfrekvens; vokabulärinlärning;

  Sammanfattning : The English language plays a major role in the global world as both a means of information and communication. It is therefore vital that the school system provide the necessary education for students of English. LÄS MER

 5. 5. Hur undervisas engelsk grammatik i Sverige? : En intervjustudie om undervisningsstrategier i engelsk grammatikundervisning i den svenska grundskolans årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Louise de Flon; [2021]
  Nyckelord :grammar teaching; English as a foreign language; teaching strategies; learning theories; the Swedish language; grammatikundervisning; engelska som främmande språk; undervisningsstrategier; lärandeteorier; svenska språket;

  Sammanfattning : Grammatikundervisningen i engelskämnet i den svenska grundskolans årskurs 4–6 har uppmärksammats som ett område där det finns ett behov av vidare forskning. Denna studie ska därför försöka öka kunskapen kring vilka undervisningsstrategier och lärandeteorier som några engelsklärare tar ställning till i sin undervisning. LÄS MER