Sökning: "engelska svordomar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden engelska svordomar.

 1. 1. Shit-samma, jävla asshole och fucking fitta: en socio-pragmatisk studie av attityd till engelska svordomar och engelska svordomars förekomst i svenska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Joy El Mourid Kulla; [2021]
  Nyckelord :sociolingvistik; pragmatik; svordomar; engelska; svenska; pragmatiskt lån; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The purpose of this BA thesis is to investigate the attitude young speakers of Swedish between the ages nineteen and twenty-eight have to English swearwords in Swedish, compared to Swedish swearwords in Swedish. Seven swearwords were included for each language, resulting in fourteen swearwords in total. LÄS MER

 2. 2. En studie om svordomar. : Svordomars utveckling och användningsfrekvens.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Svordomar; språkbruk; tabuord; engelska svordomar; fult språk; kraftuttryck;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka användningen av den språkliga varieteten svordomar, vilken svordomskategori som används mest, skillnaden på hur de olika åldersgrupperingarna svär samt notering om en eventuell ökning av dessa på radio, TV samt vissa sociala medier. Syftet inkluderar även en historisk aspekt på individnivå, i huruvida användandet av svordomar förändras från tonårstiden till informanternas nuvarande ålder. LÄS MER

 3. 3. "Vi ses när vi ses, motherfuckers" : En studie om fult språk bland sociala mediaprofiler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kim Andrén; [2020]
  Nyckelord :fult språk; tabu; tabuord; svordomar; svära; kraftuttryck; YouTube; social medier;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur olika typer av fult språk och hur det fula språket används bland av de 15 största svensktalande youtubeprofilerna under 2019. Syftet är att beskriva och visa de olika typerna och användningarna bland youtubeprofilerna. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar engelska svordomar det svenska språket?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Ehnfors; [2020]
  Nyckelord :Svordomar; Lånord; Ordlån;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie undersöks engelska svordomars påverkan på det svenska språket. Syftet med undersökningen är att jämföra svordomar på svenska med svordomar på engelska. Detta görs genom att undersöka vilka ord som lånats in i svenskan från engelskan. LÄS MER

 5. 5. Strategier vid översättning av svordomar från kinesiska till svenska och engelska : En analys av Mo Yans Det röda fältet - Hong gaoliang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Sofia Mattsson-Mårn; [2019]
  Nyckelord :Mo Yan; Red Sorghum; Hong Gaoliang; Chinese swear words; translation strategies; Swedish and English; comparison; culture specific translation problems; swear word translation; norms; Mo Yan; Det röda fältet; Hong Gaoliang; kinesiska svordomar; översättningsstrategier; svenska och engelska; jämförelse; kulturspecifika översättningsproblem; svordomsöversättning; normer;

  Sammanfattning : In this paper, Chinese swear words are studied in Mo Yan's most famous novel, Red Sorghum, Hong Gaoliang 红 高粱 and how they are translated into Swedish by Anna Gustafsson Chen and into English by Howard Goldblatt. As a tool for analysis I rely on Pedersen's model of translation strategies. LÄS MER