Sökning: "engelska uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden engelska uppsatser.

 1. 1. Validation Based Cascade-Correlation Training of Artificial Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :John Ringdahl; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Artificial Neural Networks; Constructive; Cascade-Correlation; Validation Based; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Cascade-Correlation learning algorithm, Cascor, is a self-constructive learning algorithm introduced by Fahlman in 1990, which builds the networks one node at the time based on the errors of the network. Cascor has been criticized for creating excessively deep networks and easily overfit. LÄS MER

 2. 2. Inter- and intralingual errors in Chinese students' compositions : A case study

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Björkegren; [2018]
  Nyckelord :Second language acquisition; interlingual errors; intralingual errors; Chinese learners of English; Error Analysis; Andraspråksinlärning; förstaspråksinterferens; målspråksinterferens; kinesiska studenters engelska; felanalys;

  Sammanfattning : In this quantitative study, time controlled written English compositions by 39 Chinese university majors of English were analyzed by means of Error Analysis (EA) in order to find out what grammatical errors were made. It investigates errors made by more than one fifth of the participants, in order to see whether they can be ascribed to either interlingual or intralingual influence. LÄS MER

 3. 3. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Håkan Almerfors; [2018]
  Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

  Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER

 4. 4. Engelska vid Uppsala universitet : En språklig analys av examensarbeten vid institutionen för informationsteknologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnea Wenell; [2016]
  Nyckelord :Språkdidaktik; Engelska; Universitetsnivå; Institutionen för informationsteknologi; Examensarbeten; Felanalys; Grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att undersöka språksituationen och grammatiken i examensarbeten publicerade vid den informationsteknologiska institutionen vid Uppsala universitet för att möjliggöra en språkdidaktisk kommentar om grammatikundervisning. Den didaktiska kommentaren syftar till att peka på var behov av undervisning finns hos elever och studenter, vilket då vägleder engelsklärare. LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie kring självförtroendet och utveckling i undervisningen : Aspekter som ger lärare insikt och verktyg för att stärka elevers självbild och självförtroende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Tommy Palmgren; [2015]
  Nyckelord :Självförtroende; nära utvecklingszon; spegelteori; beröm;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar urval rön av betydelse för elevers självförtroende funna i litteratur och elektroniskt tillgängliga uppsatser, doktorsavhandlingar och artiklar. Bibliotek, Libris, ERIC och DIVA är huvudsakliga källor. Engelska och svenska källor har analyserats. Några teoretiska ansatser har påverkat urvalet. LÄS MER