Sökning: "engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 3479 uppsatser innehållade ordet engelska.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dardana Tahiri; Adey-Abeba Mammo; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; palliative care; person-centrered care; RN-nurses experiences; Palliativ vård; personcentrerad vård; samverkan; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. LÄS MER

 2. 2. Promises, promises Mr. President : A study of commissive speech act usage in 21st century American presidential inaugural addresses.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Erik Marklund; [2023]
  Nyckelord :President of the United States of America; Inauguration speech; Speech act theory; Commissive speech act; Promises; Pragmatics; Political discourse analysis.;

  Sammanfattning : Abstract The American president’s serving period always begin with an iconic inaugural address. It is a function wherein the president can unify the audience, ratify the ceremony, and present his political and administrative direction for his term. LÄS MER

 3. 3. Lånord är cringe : – en kvalitativ undersökning om attityder gentemot engelska i svenska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :My Fröberg; [2023]
  Nyckelord :Språkattityder; engelska i svenska; lånord; panelundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka de attityder som finns till engelskans närvaro i svenska språket, det vill säga hur människor upplever engelska språket samt hur dessa attityder skiljer sig mellan åldersgrupper. De frågor som ställs är: hur upplevs konkreta exempel på engelskans närvaro i svenskan? Vilka attityder kan identifieras gentemot engelskans närvaro i svenskan? Upplevs engelskans närvaro i Sverige som ett hot mot svenskan? Samt går det att identifiera några skillnader mellan olika åldersgrupper för fråga 1–3? Om så är fallet, vilka är dessa skillnader? Den metod som används är panelsamtal med tre grupper à tre personer som diskuterar ämnet i relation till en uppsättning stimuli. LÄS MER

 4. 4. The Word for World is Forest : A multidisciplinary approach to teaching about genocide

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Marco Zalazar; [2023]
  Nyckelord :Genocide; Dehumanization; Peace Education; Le Guin; Cognitive Estrangement; Engaged Reading; Socratic Pedagogy;

  Sammanfattning : The current position proposed as a possible antidote to future human conflicts is to educate our students about the horrific consequences of past atrocities. To this end, this research paper will examine the possibilities of teaching the students to recognize and reject dehumanizing attitudes in society. LÄS MER

 5. 5. Male-biased language: a diachronic corpus study of neutralization strategy in gender-based linguistic reforms

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Evelina Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Corpus linguistics; generic pronouns; neutralization; linguistic reforms; epicene; gender-neutral language;

  Sammanfattning : This paper focuses on the use of English epicene pronouns in discourse which most individuals are exposed to on an everyday basis. Gender-based linguistic reforms have been implemented since the beginning of the 1970s, to achieve a more non-sexist language. LÄS MER