Sökning: "engelskan i svenskan"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden engelskan i svenskan.

 1. 1. Engelska importord i svenskan – en undersökning av användningen av direktlån och hybridlån i tre nummer av den svenska datortidskriften PC för Alla från åren 2001, 2011 respektive 2020.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Anders Löfgren; [2020]
  Nyckelord :importord; lånord; engelskan i svenskan; direktlån; hybridlån; främmande ord; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna undersökning kartläggs omfattningen och bruket av engelska importord i den svenska datortidningen PC för Alla från år 2001, 2011 respektive 2020. Materialet omfattar sammanlagt 83 080 ord redaktionell löptext jämnt fördelad över tre undersökta tidningsexemplar. LÄS MER

 2. 2. "Får jag prata engelska med er?" : En språkvetenskaplig studie om språkvalet i den interna kommunikationen i flerspråkig företagsmiljö

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna Buza; [2020]
  Nyckelord :språkattityder; språkval; företagskommunikation; translanguaging; tillhörighetskänsla;

  Sammanfattning : Med globaliseringen har även företag vuxit ur de lokala marknaderna och blivit till globala aktörer. Globala koncerner som är verksamma i världens olika länder har bidragit till skapandet av flerspråkiga arbetsmiljöer och mötesplatser. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar engelska svordomar det svenska språket?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Ehnfors; [2020]
  Nyckelord :Svordomar; Lånord; Ordlån;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie undersöks engelska svordomars påverkan på det svenska språket. Syftet med undersökningen är att jämföra svordomar på svenska med svordomar på engelska. Detta görs genom att undersöka vilka ord som lånats in i svenskan från engelskan. LÄS MER

 4. 4. Det gamla, stora, vackra, röda rummet : En korpuslingvistisk studie av ordningsföljd hos adjektivattribut i nominalfraser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anton Klemets; [2020]
  Nyckelord :adjektivattribut; ordningsföljd; nominalfras; svenska; engelska;

  Sammanfattning : Somliga språkliga mönster ter sig som naturliga för moderspråkstalaren som använder dem regelbundet. Ordningsföljden för adjektivattribut i den svenska nominalfrasen kan upplevas vara en sådan, men har än så länge inte analyserats med ett korpuslingvistiskt fokus. LÄS MER

 5. 5. Engelsk pluralform i ryskan och svenskan : en jämförelse av lånord

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Niklas Streng; [2020]
  Nyckelord :lånord; engelsk pluralform; ryska; svenska; kepsbildning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete jämför engelsk pluralform i ryskan och svenskan. Primärt undersöks och jämförs ett antal utvalda ryska och svenska ord (i svenska språket även kallade kepsbildningar), där den engelska pluralformen kommit att användas som singularform i ryskan och svenskan. LÄS MER