Sökning: "engelsklärare"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet engelsklärare.

 1. 1. Att undervisa i åldersblandade klasser: En kvalitativ intervjustudie utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ann-Marie Hietala; [2022]
  Nyckelord :Engelskundervisning; lärarperspektiv; åldersblandade klasser;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka och bidra med mer kunskaper om lärares uppfattningar och erfarenheter av att arbeta i en åldersblandad klass i engelskämnet i årskurserna 4-6. Syftet är vidare att undersöka och bidra med ytterligare kunskaper om hur de undervisande engelsklärarna ser på och utformar sin undervisning i engelskämnet utifrån en differentiering. LÄS MER

 2. 2. Barn- och ungdomslitteratur i engelskundervisningen : En kvalitativ intervjustudie med fyra engelsklärare för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Helena Åkesson; [2022]
  Nyckelord :Children s literature; English teaching; English teachers; Grades 4-6; Language development; Barnlitteratur; engelsklärare; engelskundervisning; språkutveckling; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning om skönlitteratur i undervisningen och vilka fördelar det ger att använda barn- och ungdomslitteratur i undervisningen av engelska som andraspråk. Däremot verkar barn- och ungdomslitteratur användas i engelskundervisningen i begränsad omfattning och de aktiva lärare jag mött under min lärarutbildning använder främst läromedel. LÄS MER

 3. 3. The role and teachers’ approaches to vocabulary acquisition at English lessons in grades 7-9 in Swedish schools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alin Ibrahim; Tatiana Lapina; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Digitala läromedel, en möjlighet eller ett hinder i engelskundervsningen? : En studie om hur engelsklärare i mellanstadiet använder digitala läromedel i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mariana Shamoun; [2022]
  Nyckelord :Digital teaching aids; english education; TPACK; middle school; ESL; Digitala läromedel; engelskundervisning; TPACK; mellanstadiet; ESL;

  Sammanfattning : Digital teaching aids have become increasingly available in Swedish primary education. One subject which, however, is still dominated by analogue teaching aids is English. The purpose of this study is to gain knowledge about how English teachers in grades 4–6 use digital teaching aids in teaching. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om lärares uppfattning om elevers engelska uttal i grund- och gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ossama Abomadyara; Mohammad Ammar Alfattal; [2022]
  Nyckelord :Fonem; EFL; modersmål och negativ transfer; ljudsystem; uttal.;

  Sammanfattning : Many studies and much research highlight the importance of English pronunciation. This study aims to find out how English teachers describe the difficulties their students face with English pronunciation and how English teachers think about improving their students' pronunciation. LÄS MER