Sökning: "engelskundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade ordet engelskundervisning.

 1. 1. Muren mellan skolan och fritidens engelska : Hur inkluderas extramural engelska i skolans engelskundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fatlind Berisha; [2024]
  Nyckelord :Extramural engelska; engelskundervisning; fritidsengelska och undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : This study explores the integration of extramural English in school teaching of English and use among students outside the classroom. With the growing exposure to English through digital media, a new concept of "prosumer" is being created, a role that students increasingly fulfill where they are active both as consumers and producers. LÄS MER

 2. 2. Literature in EFL : A qualitative study of how EFL upper secondary school teachers in Sweden reflect on the uses of literature in EFL

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Maja Näslund; [2024]
  Nyckelord :second language learning; Swedish upper secondary school; English as a foreign language; Swedish National Curriculum; literature teaching;

  Sammanfattning : Research shows that there are several benefits that can be extracted from the usage of literature in EFL. The question is which benefits teachers tend to make use of in their classrooms. LÄS MER

 3. 3. Semiotiska modaliteter i engelskundervisning : en analys av lärare och läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isak Hagestad; [2024]
  Nyckelord :Social semiotik; multimodalitet; läromedel; undervisning; kvalitativ undersökning; think-aloud-method; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : The following study aims to examine how multimodal texts are used in English as a foreign language education in a Swedish school. It explores both how multimodal texts occur in learning materials as well as how teachers could use these learning materials when teaching their pupils. LÄS MER

 4. 4. Bildstöd - en litteraturstudie : Hur kan användning av bildstöd i grunskolan påverka elevers språkinlärning i ämnet engelska?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Hansen; Ida Rönnkvist; Sanna Larsson; [2024]
  Nyckelord :Andraspråk; bildstöd; engelska; kommunikationsförmåga; språkinlärning;

  Sammanfattning : Vi har observerat att forskning kring bildstöd i relation till inlärning av det engelska språket, oftast framhäver bildstödets funktion i kombination med läsförståelse och ordförståelse. Vi anser därför att det finns en brist på omfattande forskning som undersöker hur bildstöd kan påverka elevers engelska kommunikativa förmåga som helhet i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Transspråkande i engelskundervisning i årskurs 7 : En studie utifrån elevers och lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Tracy Langedyk-Åberg; [2023]
  Nyckelord :Transspråkande; Translanguaging; Language; English; ESL; EFL;

  Sammanfattning : Until recently, teaching strategies for language acquisition have been dominated by a monolingual approach, to teach a language through only the use of the target language. However, another approach, translanguaging (or transspråkande), is drawing increasing attention from both researchers and teachers. LÄS MER