Sökning: "engelskundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet engelskundervisning.

 1. 1. Ska vi strunta i läroboken och lyssna på musik istället? : En studie om hur en engelskundervisning byggd på musik påverkar elevers lärande och attityder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anton Svärd; [2020]
  Nyckelord :autentiskt material; engelskundervisning; läromedelsbaserad undervisning; motivation; musik;

  Sammanfattning : Forskning visar på att musik är ett arbetssätt som kan stödja inlärningen av ett andraspråk. Samtidigt finns en avsaknad av empiriska studier som utforskar huruvida musik i undervisningen av andraspråk gynnar lärandet på ett effektivt sätt. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av nyanlända elever i ordinarie engelskundervisning: svårigheter och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Olga Al-Ama; [2020]
  Nyckelord :flerspråkighet nyanlända inkludering;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med min kvalitativa studie var att undersöka svårigheter och möjligheter som en engelsklärare kan möta vid inkludering av nyanlända elever i ordinarie engelskundervisning inom grundskolan senare år. Två engelsklärare och en specialpedagog som ofta besöker engelska lektioner har deltagit och svarat på intervjufrågorna. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på elevers språkinlärning i årskurs 4-6 : En empirisk studie om lärarens syn på digitala verktygens användning i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Mirsada Causevic; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; digital tools; 4-6 English teachers; digital skills; virtual world; Digitalisering; digitala verktyg; 4–6 engelsklärare; digital kompetens; virtuell värld;

  Sammanfattning : Dagens globaliserade samhälle är sammankopplat bl.a. via den digitala tekniken, vilket bidrar till utvecklingen av individens språk och kommunikationsförmåga. Dagens barn utvecklar sitt engelska språk och digitala kompetenser i skolan men även utanför genom interaktion via sociala medier och spelifiering. LÄS MER

 4. 4. En studie om engelskundervisning på lågstadiet : hur lärare ser på litteratur och tidig språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Schlegel; [2020]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; litteratur; engelska; yngre elever; Sverige; intervju; observation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska lågstadielärare ser på tidig språkinlärning, särskilt när det gäller engelskundervisning, samt huruvida litteratur i vid bemärkelse används av dem och, om ja, vilken typ och på vilket sätt. Detta gjordes med hjälp av klassrumsobservationer och intervjuer med fyra lärare. LÄS MER

 5. 5. Barnlitteratur och interkulturellt lärande i engelskundervisning -En undersökning av barnlitteraturen och värdegrunden i åk 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Shaista Bergenbrant; [2020]
  Nyckelord :English language teaching; second language teaching; culture; cultural awareness; intercultural learning; children’s literature; Anthony Browne; Voices in the Park; Patricia Polacco; Chicken Sunday;

  Sammanfattning : The Swedish society is becoming more and more multicultural. This means that the classrooms today consist of students from various backgrounds and cultures. LÄS MER