Sökning: "engelskundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet engelskundervisning.

 1. 1. Att undervisa i åldersblandade klasser: En kvalitativ intervjustudie utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ann-Marie Hietala; [2022]
  Nyckelord :Engelskundervisning; lärarperspektiv; åldersblandade klasser;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka och bidra med mer kunskaper om lärares uppfattningar och erfarenheter av att arbeta i en åldersblandad klass i engelskämnet i årskurserna 4-6. Syftet är vidare att undersöka och bidra med ytterligare kunskaper om hur de undervisande engelsklärarna ser på och utformar sin undervisning i engelskämnet utifrån en differentiering. LÄS MER

 2. 2. “Mitt mål är att de alltid ska ha sagt någonting på engelska under lektionen” : En intervjustudie om lärares didaktiska val för att främja elevers muntliga kommunikation i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tove Antonsson; Emma Jarl; Veronica Fogelström; [2022]
  Nyckelord :English as a foreign language; L2 learning; Young language learners.; Vilja att kommunicera; Målspråksanvändning; Kommunikativ förmåga; Didaktik.;

  Sammanfattning : I läroplanen för engelska i grundskolan föreligger ett stort fokus på den kommunikativa förmågan, samtidigt upplever elever en ovilja till att kommunicera på engelska under lektionerna. I förhandenvarande studie undersöktes hur lärare i årskurs 4-6 didaktiskt strukturerar sin undervisning för att motivera elever till att kommunicera på engelska i skolan. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i engelskundervisningen : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johan Karlsson; Wagner de Cesar Vargas; [2022]
  Nyckelord :digitala verktyg; ikt; engelskundervisning; gaming; ict; digital tools;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt kommer att redovisa hur forskningen om digitala verktyg ser ut i engelskundervisning. Som grund till kunskapsöversikten presenteras tio forskningsstudier som är relevanta till ämnet. LÄS MER

 4. 4. Interkulturalitet... jag säger pass på den : En intervjustudie om interkulturalitet och värdegrundsfrågor i engelskämnet för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nazlie Maksuti; Alva Virén; [2022]
  Nyckelord :Engelskundervisning; engelska som främmande språk; kultur; interkulturalitet; tolerans; årskurs 4–6; Sverige.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur de deltagande lärarna för årskurs 4–6 i Sverige behandlar interkulturalitet i engelskundervisningen för att bidra till utvecklingen av elevernas förmåga att delta på ett adekvat sätt i det globaliserade samhället. I och med engelskans unika roll i samhället och att vi människor stöter på kulturella olikheter ville vi synliggöra engelskämnets potential enligt de deltagande lärarna för att motverka främlingsfientlighetens konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Engelskundervisningen på lågstadiet förr och nu : En kvalitativ studie om tre lågstadielärares syn på engelskundervisningens förändring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mina Hana Ashmoni; Emma Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Extramural English; förändringar i engelskundervisning på lågstadiet; Lpo 94; Lgr 11; tidig språkstart; digitalisering; lärarroll;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att upptäcka hur engelskundervisningen på lågstadiet i Sverige har förändrats enligt tre lärare som har arbetat i grundskolan sedan 16–20 år tillbaka. För att kunna genomföra detta samlades data in genom semistrukturerade intervjuer och kvalitativa textanalyser. LÄS MER