Sökning: "engelskundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet engelskundervisning.

 1. 1. Inkludering av nyanlända elever i ordinarie engelskundervisning: svårigheter och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Olga Al-Ama; [2020]
  Nyckelord :flerspråkighet nyanlända inkludering;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med min kvalitativa studie var att undersöka svårigheter och möjligheter som en engelsklärare kan möta vid inkludering av nyanlända elever i ordinarie engelskundervisning inom grundskolan senare år. Två engelsklärare och en specialpedagog som ofta besöker engelska lektioner har deltagit och svarat på intervjufrågorna. LÄS MER

 2. 2. Barnlitteratur och interkulturellt lärande i engelskundervisning -En undersökning av barnlitteraturen och värdegrunden i åk 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Shaista Bergenbrant; [2020]
  Nyckelord :English language teaching; second language teaching; culture; cultural awareness; intercultural learning; children’s literature; Anthony Browne; Voices in the Park; Patricia Polacco; Chicken Sunday;

  Sammanfattning : The Swedish society is becoming more and more multicultural. This means that the classrooms today consist of students from various backgrounds and cultures. LÄS MER

 3. 3. På engelska är det lätt att det låser sig : Hur resonerar lärare kring faktorer som påverkar elevers vilja inför muntlig kommunikation på engelska?- En innehållsanalys av lärareintervjuer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ruth Nilsson; Arbesa Zekolli Januzi; [2020]
  Nyckelord :Engelskundervisning; muntlig kommunikation; oro; självförtroende och trygghet.;

  Sammanfattning : Denna studie presenterar problematiken med att elever med åren blir allt mer tysta under sin engelskundervisning; där lärare finner svårigheter med att uppmuntra elever att prata engelska. Studien presenterar tidigare forskning som belyser möjliga anledningar till att elever blir tystare med åldern, vilket enligt forskning, kan bero på oro, dåligt självförtroende och avsaknad av en trygghetskänsla. LÄS MER

 4. 4. Skolans Digitalisering En intervjustudie av hur fem högstadielärare i Göteborg arbetar med digitalisering i ämnet engelska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Hamza Begzada; [2019-02-17]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; digitala verktyg; engelskundervisning;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte var att undersöka vilka digitala verktyg som används i dagens engelskundervisande klassrum samt undersöka hur arbetet med digitaliseringen går till på högstadiet inom ämnet engelska. Syftet har också varit att ta reda på hur fem lärare i engelska upplever att arbetet omformats med införandet av digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. TV- och datorspel i engelskundervisningen : En studie om användning av Minecraft som stimuleringsverktyg för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Gilliam Nsumbu; Tony Klaesson; [2019]
  Nyckelord :TV- och datorspel; Digitala verktyg; datorspel; Minecraft; motivation; nyanlända; genus; engelska; grundskola; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om hur mellanstadielärare kan använda TV- och datorspel i engelskundervisning för att öka elevernas intresse. När en del nyanlända elever kommer till Sverige måste de lära sig svenska och engelska samtidigt, vilket kan kännas som en stor belastning för dem. LÄS MER