Sökning: "engineering in preschool"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden engineering in preschool.

 1. 1. Titta där, en bro till : Vad uttrycker barn i ålder 2,5-3 år om broar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Natalie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Children`s working theory; engineering in preschool; technical system; younger childrens expressions; Barns arbetsteorier; teknik i förskolan; tekniska system; yngre barns uttryck;

  Sammanfattning : The intention with this study is to look into what and how children at the age of two and a half and three years old expresses about bridges. The study is qualitative and have been completed with unstructured pre- and after interveiews and participant observation with two different groups with in total four children that have been introduced to different materials representing bridges. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns kunskaper om brand och utrymning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jenny Blom; [2018]
  Nyckelord :Förskola; barn; brand; utrymning; utbildning; utbildningsmaterial; utrymningslarm; utrymningsskylt; brandvarnare; larmnummer; intervju; räddningstjänst; Pre-school; children; fire; evacuation; education; educational material; evacuation signal; evacuation sign; smoke alarm; emergency number; interview; rescue service; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Young children have been identified as particularly exposed to fires. This study aims at investigating pre-school children's level of knowledge about fire and evacuation and if the level of knowledge increases after an education. The aim has also been to present guidelines of how educational materials for children of that age should be designed. LÄS MER

 3. 3. Theoretical optimization of solar electricity using a DC-microgrid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Manuela Stierna Fernandez; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis contributed to a project financed by the Swedish Energy Agency and managed by the housing company Eksta AB in collaboration with the consulting Company WSP. The main aim of this master thesis was to perform a theoretical optimization on the usage of own used solar electricity by transferring the surplus PV between buildings in a demonstration area in a DC-microgrid. LÄS MER

 4. 4. ”Vi kan inte kunna allt, det måste vi inte utan vi ska ju lära tillsammans med barnen i många lägen” : En kvalitativ studie om dynamiken mellan utbildning och praktisk verklighet kring teknik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Tönsberg; [2018]
  Nyckelord :Preschool teachers; perceptions; preschools; engineering; technology teaching; construction; everyday technology; Förskollärares uppfattningar; förskola; teknik; teknikundervisning; bygg och konstruktion; vardagsteknik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare utbildade på den nya förskollärarutbildningen ser på dynamiken mellan utbildning och praktisk verklighet och se vilka förutsättningar de får för att undervisa i teknik som ämnesområde. Studiens frågeställningar är följande: Hur definieras teknik och teknikundervisning i förskolan av nyutbildade förskollärare? Vilka förutsättningar anser nyutbildade förskollärarna att det finns för att arbeta med teknik i förskolan? Studien är utförd med kvalitativa intervjuer tillsammans med fyra förskollärare och en fenomenografisk analysmodell har hjälpt till med bearbetningen av insamlad data under intervjuerna. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av energianvändning och innemiljö efter 5 års drift i en förskola byggd efter passivhusteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Arber Dervishi; Mohammad Sadi; [2015]
  Nyckelord :Passivhus; förskola; installationsteknik; solceller; solenergi; IDA-ICE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Prästgårdsängens förskola i Kungsbacka byggdes år 2008 med passivhusteknik. På förskolan går barn i åldrarna mellan 1-3 och 4-5 år, där många aktiviteter bedrivs både utomhus och inomhus. Detta leder till att det blir mycket rörelse mellan inne och utemiljö. LÄS MER