Sökning: "england och den anglikanska kyrkan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden england och den anglikanska kyrkan.

 1. 1. KG Hammar och Rowan Williams : en studie av två ärkebiskopar ur ett postmodernt teologiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Ingela Madfors; [2009]
  Nyckelord :KG Hammar; Rowan Williams; archbishop; postmodern theology; postmodernism; pluralism; secularity; Church of Sweden; Church of England; anglican; anglican communion; homosexuality; Jesus debate; dialogue; sharia; covenant; KG Hammar; Rowan Williams; ärkebiskop; postmodern teologi; postmodernism; pluralism; mångfald; sekularitet; Svenska kyrkan; Church of England; anglikan; anglikanska kyrkogemenskapen; homosexualitet; Jesusdebatten; dialog; sharia; förbund;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en jämförande studie av två ärkebiskopar – KG Hammar (Svenska kyrkan) och Rowan Williams (Church of England) - ur ett postmodernt teologiskt perspektiv. Syftet var att söka finna postmoderna influenser hos de båda ärkebiskoparna i såväl teori som praktik och undersöka konsekvenserna av ett postmodernt teologiskt agerande. LÄS MER

 2. 2. F.T.O. Den Helige Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för religion och kultur

  Författare :Magnus Fröhler; [2006]
  Nyckelord :Den Helige Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan; Franciskaner; Franciskus; F.T.O.; FTO; Kristna ordnar; Ordnar; Saint Francis’ Third Order within the Church of Sweden; Society of Saint Francis; SSF; Third Order; Third Order of the Society of Saint Francis; TO; Tredje Orden; TSSF;

  Sammanfattning : Detta arbete, inom ämnet Kristendomens historia, presenterar en svenskkyrklig orden, ”Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan” (F.T.O.), som tillhör den ”Tredje Orden” (TSSF) inom ”The Society of Saint Francis” (SSF), en ordensgemenskap inom den Anglikanska kyrkan, Church of England. LÄS MER