Sökning: "english law"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden english law.

 1. 1. Arbetsgivarens skyldigheter inför kollektiva uppsägningar i Sverige och England - Implementeringen av direktivet 98/59/EG

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Kollektiva uppsägningar; Collective Redundancy; arbetsbrist; Direktiv 98 59 EG; majoritetsorganisation; minoritetsorganisation; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, the employer’s obligations in relation to collective dismissals in Sweden and England are examined. The employer’s obligation to information and consultation grants the employees co-determination in case of collective redundancies. LÄS MER

 2. 2. Integrationsklausulers rättsverkan i svensk och engelsk rätt - Med en diskussion utifrån principen om avtalsfrihet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erika Österberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk” : Om sverigefinska barns identitetssarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tuuli Uljas; [2019]
  Nyckelord :Sweden-Finnish children; identity; Finnishness; Sweden-Finnishness; national minorities; minority language; Sverigefinska barn; identitet; finskhet; sverigefinskhet; nationell minoritet; minoritetsspråk;

  Sammanfattning : This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s framework convention for protection of national minorities. LÄS MER

 4. 4. Putting out Fires. The situation of undocumented migrants in Sweden and the role of civil society activism.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Roza Hashemzadeh Baygi; [2019]
  Nyckelord :undocumented migrants; civil society activism; migration; borders; Social Sciences;

  Sammanfattning : The migration politics in Sweden have changed drastically within the past years as it has introduced stricter asylum policies and higher securitisation of borders. As a result, an increased number of people are forced to live as undocumented migrants, meaning without a legal permit to stay in the country. LÄS MER

 5. 5. Har miljörätten kört av vägen? - En analys av förhållandet mellan formell rättssäkerhet och miljörätten genom exemplet rimlighetsavvägningen i miljöbalken 2 kap. 7 §

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Allmän rättslära; miljörätt; rimlighetsavvägningen; formell rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; rättsnivåkriteriet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For humankind, an elementary level of quality in the environment is a necessary precondition for life and life quality. Therefore, it is also desirable since we want to live. For humankind, foreseeability is also an important precondition since it makes it possible to plan one’s life and feel secure. LÄS MER