Sökning: "enhances"

Visar resultat 1 - 5 av 652 uppsatser innehållade ordet enhances.

 1. 1. DIFFERENTIAL OUTCOME TRAINING AND HUMANOID ROBOT FEEDBACK ON A VISUOSPATIAL GAMIFIED TASK: An experimental study investigating learning, affective social engagement cues and cognitive learning strategies

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alva Markelius; Sofia Sjöberg; [2023-02-01]
  Nyckelord :Human-robot interaction; gamified memory task; dementia; differential outcome theory; Furhat; engagement; digitalised treatments; robot assistance;

  Sammanfattning : By combining Differential Outcome Training (DOT), the usage of unique stimulus-response pairings, and feedback from a humanoid simulated robot (SDK) this study aims to improve learning performance of subjects on a visuospatial gamified memory task. This is achieved by using the SDK as an interface for an algorithm that provides audiovisual, reinforcing feedback promoting engangement in a new dyadic setup for a gamified task. LÄS MER

 2. 2. An Analysis of Environmental Sustainability Practices of Swedish Start-ups : From an Ecological Orientation Perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mohammad Arafat Rahman; Nusrat Jahan Suchy; [2023]
  Nyckelord :Start-ups; Sustainability; Ecological orientation; Environmental sustainability; Sustainable Development; Sustainable entrepreneurship;

  Sammanfattning : Purpose: The paper aims to identify the ecological orientations of the Swedish start-ups and explore the opportunities and challenges to determine their environmental sustainability actions. Methods: The study used a qualitative method for conducting this exploratory type of research. LÄS MER

 3. 3. An Analysis of Environmental Sustainability Practices of Swedish Start-Ups : From an Ecological Orientation Perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Nusrat Jahan Suchy; Mohammad Arafat Rahman; [2023]
  Nyckelord :Start-ups; Sustainability; Ecological orientation; Environmental sustainability; Sustainable Development; Sustainable entrepreneurship;

  Sammanfattning : Purpose: The paper aims to identify the ecological orientations of the Swedish start-ups and explore the opportunities and challenges to determine their environmental sustainability actions. Methods: The study used a qualitative method for conducting this exploratory type of research. LÄS MER

 4. 4. Bangårdsparken i Karlsborg : ett gestaltningsförslag för det gamla bangårdsområdet i centrala Karlsborg med utgångspunkt i platsens historia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alice Aaro; [2023]
  Nyckelord :Karlsborg; bangårdsområde; järnväg; transformation; park; parkstråk;

  Sammanfattning : Landskap, både urbana och rurala, är i konstant förändring och under påverkan av både naturliga och kulturella krafter. Som ett resultat av detta är arbetet med att gestalta en plats aldrig fristående utan alltid en del av en tidslinje, både bakåt och framåt. LÄS MER

 5. 5. Active flow control of the turbulent boundary layer over a NACA4412 wing profile for skin friction drag reduction

  Master-uppsats, KTH/Teknisk mekanik

  Författare :Giacomo Semprini Cesari; [2023]
  Nyckelord :Active flow control; drag reduction; numerical simulations; turbulent boundary layer; wings;

  Sammanfattning : In the context of building a framework for active flow control of turbulent boundary layers in wings, a set of large-eddy simulation (LES) are implemented in OpenFOAM. The flow around a NACA4412 wing profile is simulated at 5° angle of attack and Re_c = 400˙000. LÄS MER