Sökning: "enhetschef arbetsuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden enhetschef arbetsuppgifter.

 1. 1. "Att vara chef i hemtjänsten kan ibland vara som en rockkonsert" : - En kvalitativ studie om enhetschefer i kommunal hemtjänst och deras upplevelse av sin yrkesroll, kraven och arbetsmotivationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Lorentzon; Jenny Tilson; [2019]
  Nyckelord :middle manager; leadership; motivation; elder care; social work; enhetschef; ledarskap; motivation; äldreomsorg; socialt arbete;

  Sammanfattning : Med bakgrund av enhetschefer i äldreomsorgens komplexa yrkesroll har syftet med denna studie varit att undersöka enhetschefens upplevelse av yrkesrollen samt vilka krav och förväntningar som finns hur de upplevs och hanteras. Vad som motiverar enhetscheferna har också undersökts. LÄS MER

 2. 2. Att leda äldreomsorg i skuggan av New Public Management : En kvalitativ studie om enhetschefers syn på reformer inspirerade av New Public Management i den kommunala äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Binyam Solomon; Fredrik Norberg; Mathias Eriksson; [2018]
  Nyckelord :New Public Management; äldreomsorg; enhetschef; mål- och resultatstyrning; konkurrensutsättning; budget; marknadisering;

  Sammanfattning : Sedan slutet av 1980-talet har den svenska välfärden implementerat en förvaltningspolitisk doktrin om styrning- och ledning lånade från det privata näringslivet. Till dessa idéer räknas bland annat mål-och resultatstyrning, konkurrensutsättning, beställar- och utförarmodeller och kundvalsmodeller. LÄS MER

 3. 3. Kompetensväxling - ett utbyte eller bara en avlastning? : En kvalitativ studie om en förändring i hälso- och sjukvården när arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper omfördelas

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :David Andreasson; [2017]
  Nyckelord :redistribution; competence; bureaucracy; change; power; profession; health care; omfördelning; kompetens; byråkrati; förändring; makt; profession; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : This master thesis examines a change in health care, in a county council in Norrbotten’s county. This change, which is referred to as “competence-exchange” (kompetensväxling) by the studied organization, means that tasks are redistributed between different workgroups. LÄS MER

 4. 4. Enhetschefens pedagogiska utmaning. Det komplexa uppdraget att bedriva ledarskap inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jennie Lindlöw; Linda Näsström; Caroline Strömberg; [2016-01-22]
  Nyckelord :direktiv; enhetschef; fenomenografi; ledarskap; nyinstitutionalism; offentlig sektor; organisation; pedagogik; styrdokument; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats har varit att undersöka hur enhetschefer inom äldreomsorgen uppfattar sitt ledarskap. Uppdraget som enhetschef beskrivs i tidigare forskning som komplext och det innefattar en stor variation i de arbetsuppgifter som skall utföras. LÄS MER

 5. 5. Enhetschefen, multikonstnären : En litteraturstudie om enhetschefen i äldreomsorgens komplexa arbete belyst ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sarah Dunér; Anneli Ringblom; [2015]
  Nyckelord :enhetschefen i äldreomsorgen; enhetschefens arbetsuppgifter; enhetschefens etiska dilemman; etiska problem; etiska frågor; etiska dilemman; äldreomsorgen;

  Sammanfattning : Att vara enhetschef inom äldreomsorgen är en stor utmaning i ett verksamhetsområde som inte sällan beskrivs i negativa ordalag i både massmedia och forskning. En enhetschef befinner sig i korsdrag mellan kravet om en värdig vård och omsorg och organisatoriska krav. LÄS MER