Sökning: "enkät ätstörningar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden enkät ätstörningar.

 1. 1. Att vara förälder till barn med ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Hammar; [2016]
  Nyckelord :family health; eating disorders; parental notification; familjens hälsa; ätstörningar; föräldrarapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ätstörningar, som främst kännetecknas som ett skadligt beteendemönster gällande mat, är idag den psykiska sjukdomen med högst dödsfrekvens och att vårda en sjukdomsdrabbad person är i regel mycket krävande och utmanande. Ofta kan det innebära en signifikant stress för vårdgivaren och en stark känsla av skuld. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av användarvänlighet hos hjälpmedel för ät-träning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Klara Andersson; Esther Busch Paulsson; [2015]
  Nyckelord :Mandometer®; aid; overweight; eating disorders; evaluation; usability; questionnaire; Mandometer®; hjälpmedel; övervikt; ätstörningar; utvärdering; användarvänlighet; enkät;

  Sammanfattning : Mandometer® är ett medicinskt hjälpmedel som används för att normalisera ätbeteende hos personer med övervikt och ätstörningar. Mandometer® har utvecklats av Mando Group AB och används i behandling på Mandometer- och Mandoleankliniker i Sverige, USA och Australien. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av vård och behandling på en ätstörningsklinik : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ebba Lagercrantz; Taimi Bunge; [2012]
  Nyckelord :ätstörning; attityder till mat; kvinnor; anorexia nervosa; bulimia nervosa; skönhetsideal; utvärdering; behandling; familjeterapi;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte hur kvinnor med ätstörningar upplevde den vård och behandling som gavs för deras ätstörningar. På en klinik i Mellansverige deltog 45 kvinnor. Alla deltagare var över 18 år gamla. LÄS MER

 4. 4. Instruktörers medvetenhet om ätstörningar : Tre träningsanläggningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Leila Pylkkänen; [2008]
  Nyckelord :eating disorders; fitness centre; instructors; awareness; attitudes; communication; attityder; kommunikation; ätstörningar; träningsanläggningar; instruktörer; medvetenhet;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att förekomsten av ätstörningar är högre inom idrotten än i samhället i stort och är enligt Riksidrottsförbundet en viktig fråga för idrottsrörelsens arbete. Träningsanläggningar är en arena där många individer befinner sig dagligen. LÄS MER