Sökning: "enkät översättning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden enkät översättning.

 1. 1. Varför är du Liberal? En kvantitativ studie om väljarbeteende och personlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Andersson; Jana Christierson; [2020]
  Nyckelord :Personal Beliefs Scale PBS ; Attitudinal and Behavioral Openness Scale ABOS och Moral Foundations Theory MFT ; Väljarbeteende; Ideologi; Liberalism; Öppenhet; Altruism; Fri vilja; Moral.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study aims to investigate the predictive power of Attitudes, Past experiences, Comfort with differences, Participation in cultural activities, Moral, Free will and Altruism on voting behavior formulated as Degree of liberal. The study is a quantitative one with a sample of 144 Swedish students in Lund. LÄS MER

 2. 2. Sångcykler, språk och scenpoesi – två sätt att hantera sångcykelns språkbarriär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julia Andersson; [2019-10-02]
  Nyckelord :sångcykel; scenpoesi; spoken word; översättning; klassisk sång; Mahler;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på två olika metoder att göra texten i en sångcykel mer tillgänglig för en publik som inte har sångcykelns språk (i detta fall tyska) som sitt modersmål. Den första metoden är att framföra den ena sångcykeln på originalspråk understödd med ett översättningsblad, och med svensk scenpoesi mellan sångerna. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av utvärderingsinstrument vid endometrios : En enkätstudie riktad mot endometriosteam i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Lisa Nüth; Åsa Österlund; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; EHP-30; endometriosis team; survey; evaluation instrument; Endometrios; EHP-30; endometriosteam; enkät; utvärderingsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar runt 10 % av den kvinnliga befolkningen i Sverige. Sjukdomen kan leda till mycket svåra symptom och smärta med sjukfrånvaro och lidande som resultat. Sedan 2018 finns nationella riktlinjer för vård vid endometrios. LÄS MER

 4. 4. Extraversion & självkänsla : en studie på fasettnivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Self-esteem; personality; five factor theory; big five; Självkänsla; personlighet; femfaktormodellen;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase our knowledge about the correlation between personality andself-esteem. A survey containing two instruments was spread through Facebook. The first instrument was a translation of Rosenberg's self-esteem scale (RSES; Rosenberg, 1965) that measured the degree of self-rated self-esteem. LÄS MER

 5. 5. Begreppen förändring och förändringshastighet : En studie av svenska gymnasieelevers förståelse och kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Bibifatemeh Vahab Zadeh Mousavi; [2018]
  Nyckelord :Samband och förändring; förändringshastighet; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Året 2011 genomfördes en enkät om begreppen förändring och förändringshastighet på fem gymnasieskolor i Sverige. Samma år infördes rubriken "samband och förändring" under det centrala innehållet i kursplanen i, matematik, Gy11, bland annat inspirerat av PISA:s ramverk (Skolverket, 2011), och många begrepp och moment har flyttats under den här rubriken. LÄS MER