Sökning: "enkät belöningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden enkät belöningssystem.

 1. 1. Belöningssystem -En studie om säljare inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kimberley Lacopie; [2017-02-02]
  Nyckelord :Belöning; belöningssystem; motivation och motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Titel: Belöningssystem – En kvantitativ studie om säljare inomdetaljhandelnProblem: Det finns skilda åsikter gällande vad som kan ses som enmotivationsfaktor och inte samt om lön faktiskt kan motiveramedarbetare eller inte. När företag ska utforma ettbelöningssystem finns det olika faktorer som de bör ta hänsyn tillför att undvika risken att implementera ett belöningssystem sominte får den effekt företaget önskat. LÄS MER

 2. 2. Den gömda meningspotentialen i appar : Ett kognitiv-lingvistiskt perspektiv på multimodal design för personer med AST

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fabian Gunnars; [2017]
  Nyckelord :Autism; Appdesign; Digital kompetens; Didaktik; Meningspotential; Metafor; Språklig kognition;

  Sammanfattning : Följande studie handlar om att ur ett kognitiv-lingvistiskt perspektiv studera innehållet i appar, som används i språkundervisningen för elever med autismspektrumtillstånd (AST), i en gymnasiesärskola i den form apparna presenteras i sina färdiga produkter. Centralt för den kognitiv-lingvistiska teori som används är metaforers och figurativt språks roll i människors vardag, samt olika variationer av förståelse både i relation till språket och vardagen. LÄS MER

 3. 3. Kulturella skillnader inom arbetsmotivation –En undersökning av tysk och svensk personal inom fordonsindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Renström; Felix Sjöholm; [2016-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Belöningssystem är ett tillvägagångssätt som avser attmotivera sina anställda att prestera i riktning mot organisationens mål. Människordrivs dock av olika saker och en anställds nationella kultur kan påverka vad denne harför preferenser. LÄS MER

 4. 4. Kulturella skillnader i vad som bidrar till arbetsmotivation och hur belöning påverkar uppfattad arbetsmiljö –En kvantitativ studie på svensk och amerikansk personal inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Jones; Ellenor Jones; [2015-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Detaljhandeln är en konkurrensutsatt marknad. Det blir allt vanligare med belöningssystem inom organisationer för att motivera sin personal för att undvika yttre påtryckningar. LÄS MER

 5. 5. E-kundklubben : Vill du bli medlem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anneli Nilsson Lamoureux; Louise Vikström; [2014]
  Nyckelord :kundklubbar; kundlojalitet; e-handel; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Nyckelord: kundklubbar, kundlojalitet, e-handel, relationsmarknadsföring Bakgrund: Kundklubbar inom e-handeln är ett relativt nytt begrepp om man bortser från de företag som bedriver handel i flera kanaler. Det kan förklara att få studier har genomförts som beskriver kundklubbar i renodlade e-handelsföretag i Sverige. LÄS MER