Sökning: "enkät kläder"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden enkät kläder.

 1. 1. Vad är det ni har för attityd generation Z? : Varför köper vissa second hand kläder och vissa inte?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Borgström; Rebecca Ahlberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 13 januari 2022  Nivå: Kandidatuppsats I företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Rebecca Ahlberg Elin Borgström                      (99/05/16)          (97/05/16)  Titel: Vad är det ni har för attityd generation Z? Varför vissa köper second hand kläder och vissa inte.  Handledare: Ulf Andersson  Nyckelord: Second hand kläder, miljö, konsumentbeteende second hand, attityder second hand kläder, hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Kommer den passa? : En triangulär studie om hur svenska konsumenters digitala konsumentupplevelse påverkas av storleksguider och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Fredrik Lavesson; Dond Mahmoud; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; E-commerce; Size Guides; Digital Consumer Experience; Environmental Impact; Sweden; Swedish Consumers; Fashion; Digitalisering; E-handel; Storleksguider; Digital Konsumentupplevelse; Miljöpåverkan; Sverige; Svenska Konsumenter; Mode;

  Sammanfattning : Med digitaliseringens framfart har detaljhandel inom mode-industrin till stor del gått från fysiska butiker till e-butiker eller flerkanalig försäljning. Detta har skapat ett problem där konsumenter som handlar kläder online stöter på en osäkerhet när det kommer till storlekar. LÄS MER

 3. 3. A qualitative study of hallway furniture design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Linn Ekberg; Johanna Sjöblom; [2022]
  Nyckelord :Hallway furniture design; storage options; natural material; user adaption; furniture trends; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfördes i samarbete med AFRY och deras kund Homezan som specialiserar sig på design av möbler producerade i naturmaterial. Bakgrunden till arbetet myntades genom företagets önskan att utöka deras produktsortiment med hallmöbler. LÄS MER

 4. 4. När du plötsligt hittar den perfekta avokadon : Hur bör visuell kommunikation av budskap utformas för att unga män ska få en mer positiv attityd till att handla second hand-kläder?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Fanny Nilsson; Sofia Westin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att konsumera kläder har blivit en hobby och fritidssyssla för många människor idag, vilket bidrar till en hög efterfrågan av nya kläder. Den höga efterfrågan har en stor negativ påverkan på miljön eftersom textilproduktionen kräver enorma mängder energi och vatten. LÄS MER

 5. 5. Historiska kostymer i spel : En studie om historisk korrekthet och spelarpreferenser inom spelkaraktärsdesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Angelica Löfgren; [2021]
  Nyckelord :karaktärsdesign; kostymdesign; spelprotagonister; historisk korrekthet; historiska kläder; historiebruk;

  Sammanfattning : Många spel använder sig av en historisk, eller historiskt inspirerad, miljö. För att effektivtskapa inlevelse och förståelse i en tid som är annorlunda från vår är karaktärsdesign ett viktigtverktyg; hur spelets protagonist ser ut kan vara en av de första sakerna spelaren får se. LÄS MER