Sökning: "enkät kvantitativ studie"

Visar resultat 1 - 5 av 1061 uppsatser innehållade orden enkät kvantitativ studie.

 1. 1. Yrkesrollen alla har åsikter om och tror sig kunna göra bättre själva : En kvantitativ studie om social och arbetsrelaterad self-efficacy hos barnhandläggare inom svensk socialtjänst.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabina Östling; Zandra Steffert; [2023]
  Nyckelord :Self-efficacy; social worker; work environment; child welfare and social worker within child welfare.; Self-efficacy; barnavårdsutredningar; socialtjänsten; arbetsmiljö samt socialsekreterare.;

  Sammanfattning : The working environment in social services has long been talked about. Recently, the working environment of child case workers has been in particular focus on the basis that it is difficult to retain and recruit new staff for this profession. LÄS MER

 2. 2. Meme marketing’s effect on brand recall and sharing intention

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :William Fryklund; Erik Stenlund; [2023]
  Nyckelord :Meme marketing; brand recall; sharing intention;

  Sammanfattning : Memes are a popular phenomenon in internet culture, despite this fact, meme marketing has not received a lot of attention within the field of marketing research. Therefore, this thesis studies the effect meme marketing has on brand recall and sharing intention using a meme template with an unknown brand. LÄS MER

 3. 3. KUNDENS UPPLEVDA VÄRDE UNDER HÖG INFLATION

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johannes Österholm; Sana Ariai; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Research question: How does customer perceived value of environmental products change during high inflation? Purpose: The purpose of this study is to analyse if and how customer perceived value, concerning environmentally friendly products, could change based on the consequences of a high inflation.  Method: The method used for this study is a mixed-method where both quantitative and qualitative data is collected. LÄS MER

 4. 4. De främst förekommande skadelokalisationerna inom padeltennis; skadeförekomst samt analys av förhållandet mellan kön, ålder och spelarnivå : En kvantitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Rania Al-Hadithi; Malin Sigurdsson; [2023]
  Nyckelord :Acute injuries; racket sports; injury panorama; overuse injuries; Akuta skador; racketsport; skadepanorama; överbelastningsskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Padeltennis, en sport som på kort tid ökat explosionsartat i Sverige och lockat till sig många utövare- unga som gamla, tränade som otränade, kvinnor som män. Att börja med en ny sport kan innebära nya påfrestningar på kroppen, däribland många repetitiva slag som kan leda till överbelastningsskador samt akuta skador som det visat sig i studier för idrottare. LÄS MER

 5. 5. Hyperfart till läsning? : En kvantitativ studie i skönlitterära hypertexters plats i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jacob Skog; Niclas Larsson; [2023]
  Nyckelord :Hypertext; motivation; reading comprehension; Choose your own adventure; gamification;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hypertextuell skönlitteratur och dess inverkan på viktiga aspekter i läsutvecklingen hos lågstadieelever. Detta utförs genom en kvantitativ enkätundersökning i sex klasser i årskurs 3. LÄS MER