Sökning: "enkät locus of control"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden enkät locus of control.

 1. 1. Arbetsrelaterad Upplevd Kontroll : En kvantitativ studie om födelseordningens och ledarskapets påverkan på arbetsrelaterad upplevd kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Helen M. Häger; Sara Westberg; [2016]
  Nyckelord :Birth order; Leadership; Locus of Control and Work Locus of Control; Födelseordning; Ledarskap; Arbetsrelaterad upplevd kontroll; Locus of Control och Work Locus of Control;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur födelseordning (syskonposition och kön) och ledarskap (ledare och icke-ledare) påverkar arbetsrelaterad upplevd kontroll (Work Locus of Control). Ett urval av 116 individer besvarade en enkät bestående av bakgrundsfrågor och mätskalan arbetsrelaterad upplevd kontroll, WLCS. LÄS MER

 2. 2. Work locus of control inom arbetslivet : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Daniel Johansson; [2016]
  Nyckelord :Work Locus of Control; Perceived Organizational Support; Job Satisfaction; age; work locus of control; upplevt organisationsstöd; arbetstillfredsställelse; ålder;

  Sammanfattning : Anställdas upplevda kontroll över sin arbetssituation varierar från person till person och kan till viss del bero på deras ålder och hur de upplever sin omgivning på arbetsplatsen. Studiens syfte var att undersöka eventuella samband mellan Work Locus of Control och upplevt organisationsstöd, arbetstillfredsställelse och ålder. LÄS MER

 3. 3. Högskolestudenter och alkohol : Akademisk locus of control i förhållande till alkoholrelaterade studieproblem

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Christofer Carlmark; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studenter är bland de som konsumerar mest alkohol i Sverige. Hög alkoholkonsumtion och extern akademisk locus of control (ALC) har liknande negativ effekter på studier. Denna studie undersökte relationen mellan alkoholkonsumtion, ALC och alkoholrelaterade studieproblem. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar vuxna observatörers intention att ingripa vid arbetsplatsmobbning?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Camilla Molinder; Lisa Andersson; [2013]
  Nyckelord :workplace bullying; bystander intervention; bullying experiences; locus of control;

  Sammanfattning : Arbetsplatsmobbning har omfattande konsekvenser för individer i arbetslivet och samhället. Observatören har en viktig roll i arbetet mot mobbning, då dennes ingripande kan influera andra att göra detsamma. LÄS MER

 5. 5. Inre kontrollfokus – påverkar det upplevelserna av möjlighet till återhämtning och delaktighet? : En kvantitativ socialpsykologisk studie, av psykosocial arbetsmiljö för kommunalanställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Jesper Hultman; Joakim Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Internal locus of control; external locus of control; ability to recover; direct participation; psychosocial work environment; Inre kontrollfokus; yttre kontrollfokus; möjlighet till återhämtning; delaktighet; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i det moderna arbetslivet och de krav som detta medför på dagens medarbetare har den aktuella studien valt att inrikta sig på den psykosociala arbetsmiljön. Studien utgår ifrån Julian Rotters teori om locus of control. LÄS MER