Sökning: "enkät sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden enkät sociologi.

 1. 1. HR-praktikers Känsla av sammanhang vid distansarbete - En kvantitativ studie om hur olika generationer av HR-praktiker uppfattar Känsla av sammanhang vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linnéa Sandberg; Noelle Gustafsson; [2021-08-20]
  Nyckelord :känsla av sammanhang; distansarbete; generationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur HR-praktiker uppfattar Känsla av sammanhang (Kasam) vid distansarbete, samt undersöka om det finns generationsskillnader i denna uppfattning. 56 stycken HR-praktiker deltog i studien genom att besvara en enkät. Av dessa var 7 män och 49 kvinnor. LÄS MER

 2. 2. SPRING FÖR LIVET! - En kvantitativ studie kring kvinnors trygghet när de motionerar utomhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Felicia Donborn; Agnes Uddenstig; [2021-02-17]
  Nyckelord :kvinnor; motion; trygghet; otrygghet; rädsla; brott;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka kvinnors grad av trygghet när de motionerar utomhus, i vilken utsträckning de begränsar sig samt om de använder sig av några eventuella strategier för att öka sin trygghet. Vidare undersöktes även vilka forskningsbaserade åtgärder i stadsplaneringen som skulle kunna få kvinnorna att känna sig mer trygga. LÄS MER

 3. 3. Personlighetsdrag och digitala möten : En kvantitativ studie om hur individens personlighet speglas i digitala möten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Jenny Adamsson; Hanna Solberg; [2021]
  Nyckelord :personality; The Big Five; digital meetings; individual behaviors; teleworking; personlighet; femfaktormodellen; digitala möten; datormedierad kommunikation; individuella beteenden;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av covid-19 har fysiska möten blivit ersatta med digitala möten. Företag har insett stora fördelar med digitala möten och distansarbete kan därmed fortsätta till viss del efter pandemin. Digitala möten innebär att människor interagerar bakom en skärm, där andra beteenden kan uppstå i jämförelse med fysiska möten. LÄS MER

 4. 4. Jagad av statistiken: En mixed methods-studie om arbetsförhållandena i det svenska skogsbruket

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Melker Jörhall; [2021]
  Nyckelord :Eng: Forestry; Logging; Labour process theory; Management-By-stress; Rationalization; Working Conditions; Mixed methods.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har nya arbetsmiljöproblem uppstått för svenska skogsarbetare och skogsentreprenörer. Den här uppsatsen har därför undersökt svenska skogsarbetare och skogsentreprenörers uppfattningar om sin rådande arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om hur medlemmar i en sluten Facebookgrupp med inriktning 3d-skrivare uppfattar lärande, motivation samt normer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hampus Åström; [2021]
  Nyckelord :Facebookgrupp; Drivkrafter; Moral; Kultur; Normer; Subgrupp; Socialt kapital; Exchange theory; Lärandets loopar; Habitus; Sociala fält.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Slutna Facebookgrupper är en ny typ av globala forum där personer som delar samma specialintressen kan utbyta information, dela med sig av erfarenheter samt söka hjälp och hjälpa varandra. Hittills har slutna Facebookgrupper endast i begränsad omfattning varit föremål för sociologiska studier, och relativt lite är känt om deras kultur. LÄS MER