Sökning: "enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 6598 uppsatser innehållade ordet enkät.

 1. 1. Psykiskt välmående och sociala medier : Sambandet mellan användningen av antalet sociala medier och välmående

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Hendelberg; Klara Lampinen; [2023]
  Nyckelord :sociala medier; psykiskt välmående; välmåendeformuläret; multipla plattformar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan antalet sociala medieplattformar som individer använder och deras självskattade psykiska välmående. Sambandet undersöktes bland individer i Sverige som var 18 till 62 år och som använde sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Den konceptuella världen av personlighetspsykologi: Redundant eller relevant? En korrelationsstudie om överlappningen mellan Samvetsgrannhet, Self-Efficacy och Grit

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lina Nordmark; Frida Holmgren; Timea Einhardt; [2023]
  Nyckelord :Psychometrics; personality psychology; conscientiousness; self-efficacy; grit; trait-taxonomy; psykometri; personlighetspsykologi; samvetsgrannhet; egenskapstaxonomi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande studie undersökte hur de personlighetspsykologiska begreppen samvetsgrannhet, self-efficacy och grit korrelerar med varandra. Målet med studien var att undersöka om det finns något gemensamt överlapp mellan mätningarna av dessa tre begrepp, då begreppen har mycket lika definitioner. LÄS MER

 3. 3. Psykologisk trygghet, arbetstillfredsställelse och intention att stanna på arbetsplatsen: en undersökning av undersköterskor och sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Caroline Kristersson; Jennie Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Psykologisk trygghet; arbetstillfredsställelse; intention att stanna; intention att lämna; sjuksköterskor; vårdpersonal; Psychological safety; job satisfaction; intention to stay; intention to leave; nurses; health care; Social Sciences;

  Sammanfattning : According to the World Health Organization, educated nurses need to increase all around the world. Assistant nurses and nurses are a deficit profession in Sweden with a limited salary trend. LÄS MER

 4. 4. Yrkesrollen alla har åsikter om och tror sig kunna göra bättre själva : En kvantitativ studie om social och arbetsrelaterad self-efficacy hos barnhandläggare inom svensk socialtjänst.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabina Östling; Zandra Steffert; [2023]
  Nyckelord :Self-efficacy; social worker; work environment; child welfare and social worker within child welfare.; Self-efficacy; barnavårdsutredningar; socialtjänsten; arbetsmiljö samt socialsekreterare.;

  Sammanfattning : The working environment in social services has long been talked about. Recently, the working environment of child case workers has been in particular focus on the basis that it is difficult to retain and recruit new staff for this profession. LÄS MER

 5. 5. Tematisk Undervisning På Fritidshemmet : Elevers intressen, delaktighet och inflytande samt fritidshemslärarens kunskaper och förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Saga Lind; Tove O´Sullivan; [2023]
  Nyckelord :after-school recreation center; thematic teaching; child perspective and a child s perspective; autonomous; inclusion; participation; influence; fritidshem; tematisk undervisning; barnperspektiv och barns perspektiv; aktörskap; inkludering; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : Tematisk undervisning beskrivs som ett verktyg där eleverna ges utrymme till att skapa och använda sina egna idéer, där undervisningen bildar en helhet och olika ämnesområden flätas samman. I denna studie kommer vi att undersöka utifrån barndomssociologin och ett relationellt perspektiv hur inkludering, elevers delaktighet och inflytande beskrivs av fritidshemslärare, vilka hinder och möjligheter fritidshemslärare ställs inför när det handlar om att ta vara på barns perspektiv, samt vilka kunskaper och förutsättningar fritidshemslärare behöver för att planera och genomföra tematisk undervisning på fritidshemmet. LÄS MER