Sökning: "enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 6131 uppsatser innehållade ordet enkät.

 1. 1. Förskolan - en arena för fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om förskollärares erfarenheter och arbete med fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Karlsson; Sabina Löfvander; [2022]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; preschool teacher; childrens health; environment; frame factor theory; Fysisk aktivitet; förskola; förskollärare; barns hälsa; miljö; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är en betydelsefull faktor för människors psykiska och fysiska hälsa. I dagens samhälle har stillasittandet ökat och den fysiska aktiviteten minskat. Mer än 85% av barnen i Sverige går i förskolan vilket gör förskolan till en betydande plats för barn att vara fysiskt aktiva på. LÄS MER

 2. 2. En studie om idrottens roll i det brottsförebyggande arbetet. Skillnader i attityder till kriminellt beteende bland ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mona Al-Samarraie Printz; Ivo Dominik Pekalski; [2022]
  Nyckelord :Kriminellt beteende; Attityder; Ungdomar; Brottsförebyggande; Ekologiska systemteorin Criminal behavior; Attitudes; Young people; Crime prevention; Ecological systems theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The survey aims to study differences regarding attitudes to crime, criminal activity, moral values and GRIT points among young people in upper secondary schools who attend year 3. Participating students live in three different cities; Lund, Malmö and Gothenburg, with an equal standard of living. LÄS MER

 3. 3. Depression, ångest och stress i relation till fysioterapeutstudenters studiemotivation : En enkätstudie med tvärsnittsdesign

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Isac Jönsson; Paulina Viklund Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Depression; Motivation; Stress; Studenter; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem och depression har i internationella studier visat påverka upp till en tredjedel av universitetsstudenter, med en hög förekomst av depression, ångest och stress. Bland svenska studenter har det visat sig att förekomma i mindre utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Emotional and social loneliness and differences in adult attachment profiles - a study of university students

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnéa Kohkoinen; Sofia Koivunen; [2022]
  Nyckelord :emotional loneliness; social loneliness; attachment profiles; university students; emotionell ensamhet; social ensamhet; anknytnings profiler; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Research has shown that university students are extra vulnerable to experiencing loneliness because of the social, structural, and behavioral changes associated with starting to study at university. Studies have also shown that different attachment profiles can have an impact on an individual's experience of loneliness. LÄS MER

 5. 5. En tvärsnittsstudie gällande ansträngningsinkontinens hos fysiskt aktiva nulliparous.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Evelina Löfgren; Lisa Boijort; [2022]
  Nyckelord :Nulliparous; women; physical activity; stress urinary incontinence; urinary incontinence; pelvic floor dysfunction;

  Sammanfattning : Bakgrund Urininkontinens är ett av de vanligaste kroniska hälsoproblemen i samhället, där få söker vård för sina besvär, vilket innebär en försämrad livskvalitet. Resultatet huruvida träning påverkar urinläckage varierar i tidigare forskningsstudier. LÄS MER