Sökning: "enkätfrågor fysisk aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden enkätfrågor fysisk aktivitet.

 1. 1. De psykiska och fysiska effekterna av restriktioner bland seniorer under Covid – 19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Evelin Sagerfors; Ellen Hedman; Alice Svensson; [2021]
  Nyckelord :Corona; fysioterapi; fysisk aktivitet; restriktioner; äldre.;

  Sammanfattning : Introduktion: I slutet av år 2019 startade spridningen av influensan Covid-19 och orsakade en global pandemi. En av de mest utsatta grupperna under pandemin har varit seniorer över 70 år då dessa har haft särskilda restriktioner att förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Jag blir lugnare och kan tänka bättre : En undersökning om elevers och lärares beskrivna upplevelser om effekter av fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Niklas Bonath; Fredrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; upplevelser; iscensättning; fysiologiska faktorer; koncentration; skola;

  Sammanfattning : Inledning: Med inspiration från vår tidigare kunskapsöversikt: Fysiskt aktiva barn: Bättre i matematik, och andra inspirationskällor som Bunkefloprojektet, WHO, egna erfarenheter från VFU- perioder och den rådande debatten som finns idag om huruvida fysisk aktivitet har någon effekt på elevers skolprestationer, har vi gjort en undersökning som belyser elevers och lärares utsagor om hur de själva upplever effekterna av fysisk aktivitet. Studiens syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever beskriver sina upplevelser om sitt eget lärande i direkt anslutning till att de varit fysiskt aktiva. LÄS MER

 3. 3. Effekt av multimodalt rehabiliteringsprogram på patienter med långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Julia Sandin; [2017]
  Nyckelord :Folkhälsa; långvarig smärta; fysisk aktivitet; rehabilitering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka associationen mellan förändringar i självskattad smärta enligt visuell analogskala (VAS) och fysisk aktivitet hos patienter med långvarig smärta som genomgått ett multimodalt rehabiliteringsprogram. Metoden för denna studie var redan insamlade enkäter vid en rehabiliteringsmottagning. LÄS MER

 4. 4. Daglig fysisk aktivitet hos personer med långvarig ländryggssmärta : jämförande accelerometrimätningar mot en frisk kontrollgrupp

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rebecca Lillerskog; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Huvudsyftet med denna studie var att detektera eventuella skillnader i fysisk aktivitetsnivå mellan personer med långvarig ospecifik ländryggssmärta och friska. Vidare frågeställningar var om det förelåg en samstämmighet mellan två separata mätningar av fysisk aktivitet (test 1 och test 2), om testpersonerna uppfyllde de allmänna rekommendationerna gällande fysisk aktivitet, samt om någon korrelation förelåg mellan subjektivt skattad aktivitetsnivå via frågeformulär kontra objektivt uppmätt fysisk aktivitet med hjälp av en aktivitetsmätare (accelerometer). LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors förskrivning av fysisk aktivitet på recept-FaR®

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Lisa Richardsson; [2014]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; enkätstudie; distriktssköterskas;

  Sammanfattning : Bakgrund. Fysisk aktivitet på recept- FaR® kan förskrivas av distriktssköterskan, kunskapen om hur metoden används är dock begränsad. Forskning visar att fysisk aktivitet kan både främja hälsa, förebygga och behandla fysiska som psykiska sjukdomstillstånd samt bromsa åldrandet. LÄS MER