Sökning: "enkätstudie företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden enkätstudie företagsekonomi.

 1. 1. Sälja grej med tjej, är det okej? : En kvalitativ studie om konsumenters attityd till reklam medsexualiserade kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Viktoria Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Advertisement; sexualization; objectification; marketing; women; attitude; sex; Reklam; sexualisering; objektifiering; marknadsföring; kvinnor; attityd; attitydundersökning; sex;

  Sammanfattning : Kvinnors kroppar används ofta i reklam som dekorativa föremål. De skildras ofta iundergivna roller och framställs vanligen som om deras uppgift är att tillfredsställamannen. Det här gör då att kvinnor i reklam ofta objektifieras eller sexualiseras, ochden här typen av reklam har ökat sedan 60-talet. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring och schysst käk, ett gott mål med hållbar eftersmak : En studie om marknadsföring av hållbarhet, konsumtion och studenters restaurangval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Magnus Kallin; Frida Unelid; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar marknadsföring; restauranger; konsumtion; marknadsföring av hållbarhet; kännedom; attityd;

  Sammanfattning : Hållbarhet i kontext av konsumtion och företagande är ett aktuellt och väl omdiskuterat ämne inom politiken och den moderna samhällsekonomin i världen. Konsumtionen är central för samhällets tillväxt tillika det som orsakat de sociala, ekologiska och ekonomiska problemen i världen idag. LÄS MER

 3. 3. Att bli vän med ett varumärke : En kartläggning av konsumenters interaktion med varumärken på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Magnus Eriksson; Viktor Kendel; [2016]
  Nyckelord :Social Media; Facebook; Interaction; Consumers; Brands; Like; Share; Hashtags; Sociala medier; Facebook; Interaktion; Konsumenter; Varumärken; Gilla; Dela; Hashtags;

  Sammanfattning : Facebook, Instagram, Snapchat och LinkedIn är alla exempel på olika sociala medier som många av oss i Sverige idag använder oss dagligen av. Sociala medier är en plattform där vi som användare har möjlighet att skapa en interaktion med vänner och bekanta, men även att utforska och kommunicera med personer som vi inte känner. LÄS MER

 4. 4. En plats varumärke utifrån en intressents perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Svensson; Erik Göransson; Marcus Månsson; [2015]
  Nyckelord :Varumärke; place branding; varumärkesimage; studieort; Malmö stad; Malmö högskola; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: En plats varumärke utifrån en intressents perspektiv Seminariedatum: 2015-01-15 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Andreas Svensson, Erik Göransson, Marcus Månsson Handledare: Lars Carlman Nyckelord: Varumärke, place branding, varumärkesimage, studieort, Malmö stad, Malmö högskola. Syfte: Syftet med studien är att utreda vilken inverkan en plats varumärke har vid valet av studentstad. LÄS MER

 5. 5. En studie av individers interaktion med företag på Instagram

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Madeleine Asplund Klingstedt; Kajsa Carlsson; [2015]
  Nyckelord :Instagram; Social Media; Marketing; Interaction; Instagram; Sociala Medier; Marknadsföring; Interaktion;

  Sammanfattning : Social media is today a large and important part of most people's everyday lives. The combination of the high user frequency, ready availability and cost efficiency makes social media an attractive marketing channel. Instagram is one of the largest players on the Swedish market and it is based on visual content. LÄS MER