Sökning: "enkätundersökning företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden enkätundersökning företagsekonomi.

 1. 1. Personliga partiledare på Instagram : En studie om partiledares inlägg på Instagram och dess betydelse för individers uppfattning av dem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Siri Östblom Köster; Mariam Hakimi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to gain an understanding of how political party leaders choose to market themselves on Instagram and to investigate whether their personal posts on Instagram are important for the public's view of the party leader. The issues that the study intends to investigate are: 1. LÄS MER

 2. 2. Grupparbete i ämnet företagsekonomi ur ett elevperspektiv : En studie av gymnasieelevers inställning till grupparbete som arbetsform i undervisning

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Xun Wang; [2021]
  Nyckelord :arbetsformer; grupparbete i ämnet företagsekonomi; lärande; samarbete; social kompetens; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Helklassundervisning och individuellt arbete anses som traditionella undervisningsmetoder och tar stort utrymme i undervisningen, men metoden grupparbete har blivit mer och mer populär i olika omfattningar. En anledning till detta är att metoden grupparbete uppmuntras av styrdokument såsom läroplaner och kursplaner. LÄS MER

 3. 3. Hemma bra, men borta bäst? - En kvantitativ studie om individers prestation och motivation relaterat till en ökad frekvens av hemarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Anderberg; Jessica Lind; Malin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Home is good, but away is best? - A quantitative study about individuals’ performance and motivation related to an increased frequency of working remotely Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management, Undergraduate level, 15 credits Authors: Julia Anderberg, Jessica Lind and Malin Olsson Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Key words: Working remotely, Performance, Motivation, Gender, Agency theory Purpose: Working remotely results in loss of control for the company, which leads to an increased opportunistic behaviour among employees. Insights in this area of problem, could be used as a tool for companies to make the employees work consistently with the interest of the company. LÄS MER

 4. 4. Kan ledarskapet påverka fastighetsmäklares prestationer? : En kvantitativ studie om transaktionellt- och transformativt ledarskap i fastighetsmäklarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Jakobsson; Johannes Karlström; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; fastighetsmäklare; transaktionellt; transformativt; prestation och organisationskultur.;

  Sammanfattning : Syfte: Fastighetsmäklaryrket är ett provisonsbaserat yrke tidigare forskning har påvisat att ledarskapet kan påverkat hur väl en försäljare presterar. Forskning kring fastighetsmäklares prestation utifrån ledarskapsstil avsaknads. Därför valde vi att undersöka om ledarskapsstil påverkar fastighetsmäklares prestation mätt i pengar. LÄS MER

 5. 5. Realisationsvinstbeskattning och dess påverkan på svenska hushåll

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Annie Jonestad Skog; Julia Dahlin; [2020]
  Nyckelord :Företagsekonomi; fastighetsekonomi; bostadsmarknad; inlåsningseffekter; kapitalvinstskatt; realisationsvinstskatt; rörlighet på bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att få insikt i hur effekterna av realisationsvinstbeskattning påverkar hushållens rörlighet på den svenska bostadsmarknaden i samband med ett bostadsbyte. Studien avser att redogöra grunderna för realisationsvinstbeskattning i Sverige, vilka för- och nackdelar det finns med att beskatta realisationsvinster vid bostadsförsäljningar samt hur realisationsvinstbeskattningen bör utformas för att besvara framtidens utmaningar. LÄS MER