Sökning: "enkätundersökning om livsstil och klass"

Hittade 1 uppsats innehållade orden enkätundersökning om livsstil och klass.

  1. 1. Bratsjackor och förortsloggor : En studie av lokala klädtrender och varumärkesassociationer bland elever vid Östra Reals gymnasium

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Kalina Katzarska; Carolin Ekman; Carl Svahn; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur lokala klädtrender uppstår, sprids och avtar bland eleverna på gymnasieskolan Östra Real i Stockholms innerstad. Vi har även velat undersöka den sociala klassens och bratskulturens inflytande över denna trendutveckling. LÄS MER