Sökning: "enkätundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 7193 uppsatser innehållade ordet enkätundersökning.

 1. 1. Snö, blod och körsbärsblommor: Lexikografisk behandling och språkbrukares beskrivning av färger i svenska språket

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Susanna Andersson; [2023-02-10]
  Nyckelord :lexikografi; prototypteori; semantisk kategorisering; lexikala prototyper; Svensk ordbok; grundläggande färgtermer; färger;

  Sammanfattning : I denna masteruppsats undersöks hur färger kan förklaras med ord. Med utgångspunkt i teoretisk lexikografi analyseras definitioner av elva färgbeteckningar – SVART, VIT, RÖD, GUL, GRÖN, BLÅ, BRUN, ORANGE, ROSA, LILA och GRÅ – i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO 2021). LÄS MER

 2. 2. POLISSTUDENTERS UPPFATTNINGAR OM PARTNERVÅLD : En kvantitativ studie om hur manliga och kvinnliga polisstudenter uppfattar offrets trovärdighet och partnervålds allvarlighetsgrad beroende av offrets kön

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Amanda Karlsson; Caroline Lidberg; Johanna Joo; [2023]
  Nyckelord :Partnervåld; könsskillnader; polisstudenter; uppfattningar; trovärdighet; allvarlighetsgrad;

  Sammanfattning : Studien har undersökt skillnader i manliga och kvinnliga polisstudenters uppfattningar gällande partnervålds offrets trovärdighet och partnervåldets allvarlighetsgrad samt om det är beroende av offrets kön. En enkätundersökning bestående av två vinjetter genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Vilka upplevelser har lärarstudenter av lärarutbildare? : En kvantitativ studie om studenter och lärarutbildare på Idrottslärarutbildningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jonatan Svensson; Olle Anjou; [2023]
  Nyckelord :ämneslärare; idrott och hälsa; lärarutbildare; lärandeaspekter; ämneslärarstudenters upplevelser; lärarutbildningen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är ta reda på hur ämneslärarstudenter upplever och värderar olika lärandeaspekter, såsom bemötande, engagemang och förankring till den framtida yrkesrollen, i undervisningen hos lärarutbildare på lärarutbildningen för idrott och hälsa. Tidigare forskning visar på att lärarutbildningen i idrott och hälsa är starkt präglat av idrottens föreningsliv, inte minst genom de normer och värderingar som förs vidare av de personer som är verksamma inom utbildning, d. LÄS MER

 4. 4. Arbetsbelastning och personlighet : En sambandsstudie om högstadielärares upplevda arbetsbelastning och personlighetsdrag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Evelina Blomqvist Storm; Andreas Edvartsen; [2023]
  Nyckelord :Personlighet; femfaktorteorin; upplevd arbetsbelastning; QWI; högstadielärare;

  Sammanfattning : Introduktion: Grundskollärare är ett yrke där hög upplevd arbetsbelastning är vanligt. Negativa följder kring den mentala hälsan kan uppstå hos arbetare som erfars högarbetsbelastning. LÄS MER

 5. 5. Fiat Lux : En undersökning om användningen av projection mapping i projektionskonst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Kristina Edlund; [2023]
  Nyckelord :Projection mapping; video mapping; spatial augmented reality; SAR; augmented reality; AR;

  Sammanfattning : Projection mapping är en teknik som används vid projektionsinstallationer. Denna uppsats undersöker teknikens påverkan på upplevelsen av en installation på en tredimensionell arkitektur. LÄS MER