Sökning: "enkammarriksdagen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet enkammarriksdagen.

 1. 1. En svensk författningsdomstol - För demokratisk trovärdighet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Robert Sjöström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar den svenska parlamentarismens upprinnelse, utveckling, framsteg, kodifiering samt enligt min uppfattning begynnande deklination från sin ursprungliga idealmodell. En naturlig startpunkt anser jag därför vara 1809-års RF som föregicks av revolten och statskuppen mot Gustav den IV Adolf samt dess envälde. LÄS MER

 2. 2. Utbildningsnivå i riksdagen : utbildningsnivå hos riksdagens ledamöter 1971-2006

  M1-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Fredrik Willert; [2011]
  Nyckelord :Historia; utbildningsnivå; riksdagen;

  Sammanfattning : In the past decades the level of education of the Swedish population has steadily risen. This paper asks questions about the level of education level among members of the Swedish parliament, Riksdagen. The answers are found by studying biographic data over members of parliament between 1971 and 2006. LÄS MER

 3. 3. Konstitutionsutskottet och Regeringskontrollen - En studie av kontrollmaktens utövande i enkammarriksdagen 1971-2007

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Håkansson; [2008]
  Nyckelord :Konstitutionsutskottet; Principal-Agent; Kontroll; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how parliament executes its responsibility of oversight against the government. In Sweden, parliamentary oversight of the government rests with a standing committee of parliament known as the constitutional committee. LÄS MER