Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 1 - 5 av 411 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 1. Begripligt för alla, eller? : Textanalys av beslutsmallar från Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Daniel Berglund; [2024]
  Nyckelord :klarspråk; språklagen; myndighetsspråk; beslutsmall; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : I denna undersökning granskas tre beslutsmallar från Uppsala kommun för att bedöma i vilken grad de efterföljer språklagens direktiv om att språket i myndighetstexter ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Genom att kombinera läsbarhetsanalys med komparativ analys utvärderas besluten i relation till klarspråksprinciper. LÄS MER

 2. 2. Fences are like Ghosts are like Monuments : ephemeral social agreements under the neoliberal rule

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Herkules Jansson; [2024]
  Nyckelord :territoriality; nationalism; fencing; bordering; monumentality; nationalist symbolism; nation building myths; memory production; Berzelii park; Raoul Wallenberg; territorialitet; nationalism; staket; gränsdragning; monumentalitet; nationalistisk symbolism; nationsbyggande myter; minnesproduktion; Berzelii park; Raoul Wallenberg;

  Sammanfattning : This essay delves into the intricate dynamics of Berzelii Park, focusing on the interaction between the mesh fence constructed in 2016 and the Raoul Wallenberg monuments. It examines the fence as a nationalist monument, revealing its transformative impact on the communal space and highlighting its role in shaping memories, identity, and ideological conflicts within the urban landscape. LÄS MER

 3. 3. I förtroendekrisens skottlinje : En experimentell studie om krismeddelanden från influencers och organisationer och deras effekt på mottagarnas upplevda förtroende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Fransson; Ebba Sandberg; [2024]
  Nyckelord :crisis communication; trust; influencers; organizations; crisis of trust; experiment; kriskommunikation; förtroende; influencers; organisationer; förtroendekris; experiment;

  Sammanfattning : "The best way to manage a crisis is to prevent one" (Coombs, 2019, p.19). A statement that in its simplicity is extremely powerful. However, today's digitalized society has contributed to the rapid dissemination of information and scrutiny of content that has complicated the management of crises. LÄS MER

 4. 4. Problemlösningsstrategier, ett elevperspektiv. : En kvalitativ studie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Fahlström; [2024]
  Nyckelord :problem solving strategies; problem solving; secondary school; mathematics and student perspective; lösningsstrategi; problemlösning; högstadiet; matematik; elevperspektiv;

  Sammanfattning : När elever står inför uppgifter inom problemlösning är det ett flertal steg som eleven ska ta sig igenom: Förstå uppgiften, göra någon form av plan, sedan genomföra planen och i bästa fall även gå tillbaka till uppgiften och reflektera över lösning och svar. Syftet med studien var att undersöka och belysa lösningsstrategier inom problemlösning ur ett elevperspektiv. LÄS MER

 5. 5. "Det svenska var alltid det enkla" - Idén om det enkla i Ellen Key och Carl Larssons hemestetik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Hannah Paassilta Engsner; [2023-08-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med denna uppsats ämnar jag undersöka idén om enkelhet vid förra sekelskiftet och vilken roll den intar i relation till denna nya hemestetik i Sverige enligt dess främsta företrädare, Ellen Key och Carl Larsson. Syftet är att redogöra för dessa personers respektive föreställning om det enkla i relation till yttre idéströmningar och historiska förhållanden för att nå förståelse om enkelhetens tvetydighet. LÄS MER