Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 1. Samtalets läsarter : En kvalitativ studie om gymnasieelevers förmåga att inta läsarter i litteratursamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Fredrik Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Läsarter; skönlitteratur; svenska; litteratursamtal; gymnasieskolan; didaktik.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka läsarter gymnasieelever intar på egen hand och med stöttning i litteratursamtal. Studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande genom att undersöka hur stöttning och kommunikation bidrar till att elever kan inta och utveckla att inta olika läsarter. LÄS MER

 2. 2. Vem är jag på Tinder? -En kvalitativ studie om svenska ungdomars uppfattningar om självrepresentation på dejtingsajten Tinder ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Olofsson; Julia Stefansdottir; [2020]
  Nyckelord :Gender; online-dating; poststructural feminism; profile; self-representation; social; Genus; online-dejting; poststrukturalistisk feminism; profil; självrepresentation;

  Sammanfattning : Dejtingmarknaden för ungdomar idag kan ske likaväl genom ett fysiskt möte ute på krogen som genom en spontan “gillning” via en app. Vi människor utvecklar metoder för att presentera oss på det mest attraktiva sättet för potentiella partners oavsett om det handlar om att redigera en bild eller stå framför spegeln i timmar. LÄS MER

 3. 3. Vad krävs för ett hållbart kollektivtrafiksystem : En studie om kollektivtrafikens utveckling i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :David Rylander; [2020]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; stadsplanering; transportbeteende; mobilitetskampanjer; förtätning;

  Sammanfattning : Det finns ett behov att ändra människors transportnormer och transportvärderingar. Transportsektorn står för en tredjedel av den globala energikonsumtionen och det är kritiskt att reducera energikonsumtion för att nå tvågradersmålet. LÄS MER

 4. 4. Jag hör inte! : En musikstudie i att lyssna inåt, på andra och ljudexempel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonathan Wanneby; [2020]
  Nyckelord :Ear training; experiences; improvisation; audiation; concentration; listen; Deep listening; gehör; upplevelser; improvisation; audiation; koncentration; erfarenheter; lyssna; Deep listening;

  Sammanfattning : En vital del av musiken är att lyssna, oavsett om man är tonsättare, lärare, musiker eller elev. Inhämtning och återskapande av musiken medför att musiker kan utveckla sin musikalitet och sitt musikaliska hantverk, lyssnandet blir en konsekvens för utveckling där personen berörs men också finner djup på olika nivåer. LÄS MER

 5. 5. Vad är träningseffekten av ett femveckors styrketräningsprogram kontra ett agilityträningsprogram för unga fotbollsspelande pojkar?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Natalie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :soccer; training protocol; jumping ability; power; sprint ability; agility; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Background Power, sprint and agility abilities are important capacities in modern soccer and are often decisive for the outcome of the game. Finding ways to develop these as effective as possible and improve game related performance is important to optimize further physical development. LÄS MER