Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 16 - 20 av 354 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 16. Användarupplevelser av en digital vårdtjänst för självservice : En kvalitativ studie om användarupplevelser av 1177 Vårdguiden e-tjänster

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Havia; [2021]
  Nyckelord :e-hälsa; digital hälso- och sjukvård; digitala vårdtjänster; självservice; användarupplevelser;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården i Sverige genomgår en digitalisering i enlighet med Vision e-hälsa 2025, för att bättre kunna bemöta patienters behov idag och i framtiden samt för att anpassa hälso- och sjukvården när allt fler delar av befolkningen är i behov av skräddarsydd vård. Digitala vårdtjänster för självservice är ett koncept som medföljt digitaliseringens möjligheter och tillåter individer att sköta dess egenvård och komma i kontakt med vården där patient och vårdpersonal är åtskilda i tid och rum. LÄS MER

 2. 17. Att lansera en dubbelsidig plattform : En first movers väg till den kritiska massan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Karlberg; Mirjam Lundin; [2021]
  Nyckelord :Diffusion; dubbelsidig plattform; first mover advantage; innovation; intention till användning; kritisk massa; nätverkseffekter; socialt entreprenörskap;

  Sammanfattning : En dubbelsidig plattform är en typ av mellanhand som möjliggör interaktioner mellan två tydliga kundgrupper. Att som dubbelsidig plattform nå sin kritiska massa är vitalt för att överleva. LÄS MER

 3. 18. Machine Learning Adversaries in Video Games : Using reinforcement learning in the Unity Engine to create compelling enemy characters

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tim Nämerforslund; [2021]
  Nyckelord :Unity; Machine Learning; ML-Agents; Navigation Mesh; Challenge; Video Games; Unity; Maskininlärning; ML-Agents; Navigationsnät; Utmaning; Videospel;

  Sammanfattning : I och med att videospel blir mer avancerade, inte bara grafiskt utan också som konstform samt att dom erbjuder en mer inlevelsefull upplevelse, så kan det förväntas att spelen också ska erbjuda en större utmaning för att få spelaren bli ännu mer engagerad i spelet. Dagens spelare är vana vid fiender vars beteende styrs av tydliga mönster och regler, som beroende på situation agerar på ett förprogrammerat sätt och agerar utifrån förutsägbara mönster. LÄS MER

 4. 19. Unga konsumenter och digitala betalningsmedel : Unga vuxnas attityder och acceptans till digitala betalningsmedel

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linnea Hasselhuhn; [2021]
  Nyckelord :Electronic payment; Attitudes; Acceptance; Risk; Safety; Covid-19; Digitala betalningsmedel; Attityd; Acceptans; Risk; Säkerhet; Covid-19  ;

  Sammanfattning : Abstract Purpose The purpose of the study was to investigate young Swedish consumers attitudes towards electronic payments.  To answer this purpose, two research questions were formulated: What factors influence young adults' attitudes towards electronic payment? How can young adults' attitudes towards electronic payment be described?  Method  As for the quantitative part, questionnaires have been used to collect data which have then been analyzed by using regression analyzes. LÄS MER

 5. 20. Additiv tillverkning - En undersökning av processbyte från traditionella tillverkningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Daniel Slessarevich; Daniel Björk Ljunggren; [2021]
  Nyckelord :Additive manufacturing; PEEK; Titanium; Quality Requirements; Profitability; Additiv tillverkning; PEEK; Titan; Kvalitetskrav; Lönsamhet.;

  Sammanfattning : The conventional manufacturing methods, such as milling and turning, are reliable methods which makes them commonly used. These methods are capable of producing high precision details with high surface quality. But there are drawbacks and limitations. Many of these methods are expensive and require high production volume to be profitable. LÄS MER