Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 16 - 20 av 299 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 16. Cost-effectiveness of ergonomic interventions - Evaluation of a calculation model

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kerstin Tegbrant; [2019]
  Nyckelord :work environment; physical ergonomics; risk assessment;

  Sammanfattning : Several studies have shown that the work environment affects company performance. The managers are seldom aware to which extent work environment problems affect productivity, quality of delivery and sick-leave in their organisation. LÄS MER

 2. 17. Guide för utformning av busshållplatser

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jacob Norberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Större delen av världens befolkning har någon gång sett eller kommit i kontakt med en busshållplats. En busshållplats är där bussen svänger in för att plocka upp eller släppa av passagerare. Dessa hållplatser finns i flera olika former med olika attribut. Denna rapport riktar sig mot utformningen och projekteringen av busshållplatser. LÄS MER

 3. 18. Brace yourselves, meme ban is coming (?) - En undersökning av det nya copyrightdirektivet i ljuset av yttrandefriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Sandin; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; immaterialrätt; copyrightdirektivet; yttrandefrihet; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ever since the rise of the internet, the copyright legislation has been forced to modernize to be able to cope with situations where copyright protected materials are spread across the internet in new ways and in a greater magnitude than before. Through file sharing, streaming and sharing of material via social media platforms protected work can easily be spread to large groups. LÄS MER

 4. 19. Vinnande vägvisning med wayshowing och wayfinding : En studie av skyltsystemet på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Frida Näsmo; Karolin Johansson; Elin Löfkvist Andersson; [2019]
  Nyckelord :Wayshowing; Wayfinding; Skyltsystem; Sjukhus.;

  Sammanfattning : På offentliga platser av större omfattning däribland sjukhus är behovet av ett väl utformat skyltsystem och en enkelhet att kunna navigera sig som besökare och patient stort. Ett bristande navigeringssystem är ett frekvent problem och kan som följd få konsekvenser däribland försenade läkarbesök, stresspåslag hos patienter eller annan onödig tidsåtgång. LÄS MER

 5. 20. Special Air Service Under Falklandskriget : kan McRavens teori förklara Special Air Service framgångar och misslyckanden under Falklandskriget?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Nils Lundevall; [2019]
  Nyckelord :enkelhet; sekretess; repetition; överraskning; hastighet; syfte; McRaven;

  Sammanfattning : Special forces have been a part of nations military capabilities for quite some time but what is it really that they can contribute with that is beyond the means of more conventional forces, and how should an operation executed by special forces be conducted? During the Falklands war, the Special Air Service (SAS) performed numerous operations that were important to the overall campaign of retaking the Falkland Islands, but why were they successful, and in some cases unsuccessful?   This paper aims to utilise McRavens theory on relative superiority to see if it possible to explain why special operations succeed or fail. Through a qualitative case study, the principles of McRavens theory are applied on two separate operations which were conducted by the SAS during the Falklands war. LÄS MER