Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 16 - 20 av 388 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 16. Utveckling Av Testmetod För Mätning Av Undervattensströmmar : Design och framtagning av koncept med efterföljande analys och tillverkning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Markus Eriksson; Matthias Holmström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis behandlar examensarbetet en metodutvecklingsprocess med framtagandet av en prototyp för test av en mätsensor. Företaget SeaPattern har en fungerande mätsensor som kartlägger undervattensströmmar för att möjliggöra energiproduktion med hjälp av undervattensturbiner. LÄS MER

 2. 17. Hur byggbranschen är i gasen : Om medvetenheten och byggsektorns utsläpp av växthusgaser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Alva Larsson; [2022]
  Nyckelord :Construction industry; Construction sector; Emissions; Greenhouse gases; Climate impact; Byggbranschen; Byggsektorn; Utsläpp; Växthusgaser; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Det här arbetet är forskningsresultatet av den studie som genomförts för att försöka hitta de gemensamma nämnarna mellan byggbranschen och klimatkrisen. Under den utbildning som författaren erhållit har stora delar av undervisningen varit kopplad till branschens klimatpåverkan och den obefintliga klimatmedvetenhet som branschen tycks ha. LÄS MER

 3. 18. An Evaluation of Testing Frameworks for Beginners inJavaScript Programming : An evaluation of testing frameworks with beginners in mind

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Georgek Aroush; [2022]
  Nyckelord :Mario Bunge’s scientific method; Analytic hierarchy process; Jest; Ava; Node TAP; and JavaScript; Mario Bunge’s vetenskapliga metod; Analytisk Hierarkisk Process; Jest; Ava; Node TAP och JavaScript;

  Sammanfattning : Software testing is an essential part of any development, ensuring the validity and verification of projects. As the usage and footprint of JavaScript expand, new testing frameworks in its community have made statements about being the best overall solution using minimal intervention from developers. LÄS MER

 4. 19. Användarupplevelse av digitala mattjänster till följd av Covid-19 i Sverige : En kvalitativ studie om unga vuxnas köpbeteende, drivkrafter och behov kopplat till pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Emilia Funk; Kristina Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; User Experience; consumer behaviour; Maslow’s hierarchy of Needs; Covid-19; User Experience; köpbeteende; Maslows behovshierarki;

  Sammanfattning : Covid-19 has had an impact on people's everyday life all around the world. The purpose of this thesis was to understand how the Covid-19 pandemic has affected young adults and their consumer behavior and use of digital food e-commerce in Sweden, and to increase knowledge about the importance of human centered design such as User Experience. LÄS MER

 5. 20. Bortom det konventionella trumsetet : Rytmiskt komp genom okonventionella metoder och ljud

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Björn Hansson; [2022]
  Nyckelord :Trummor; Sampling; Foundsounds; Musikproduktion;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar musikspanade med pop-trummor i fokus. Jag försöker ringa in hur detkonventionella trumsetet ofta brukar ta sin form både i relation till funktion och sound. I minundersökning arrangerar jag två perkussiva komp där jag försöker gå emot de förväntningar vi har på ett poptrumset. LÄS MER