Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 16 - 20 av 277 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 16. Designprinciper för digitala tjänster inom gruvindustrin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Adrian Andersson; [2018]
  Nyckelord :Designprinciper; digitala tjänster; arbetssäkerhet; industri 4.0;

  Sammanfattning : Gruvindustrin befinner sig i en stor förändring allt eftersom digitaliseringen fortskrider. Digitaliseringen innebär att en mängd nya tekniker börjar implementeras i gruvor runt om i världen. En av dessa tekniker är att de anställda använder smartphones i arbetet. LÄS MER

 2. 17. Mälarängsskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sarah Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Om tidernas första klassrum var under ett träd och framtidens lärandemiljö är överallt och ingenstans så vill jag gestalta en skola som inte utesluter behoven idag eller möjligheterna i morgon. Därav multifunktionella rum och öppna ytor, alternativt stängda rum som går att öppna. LÄS MER

 3. 18. Konsumentens ålder och dess påverkan på det upplevda värdet av självscanningskassor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinore Forslund; Sebastian Nordli; [2018]
  Nyckelord :service-dominant logic; självscanningskassor; SST; ålder; värde;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om konsumentens ålder påverkar det värde som upplevs efteranvändning av självscanningkassor i matvarubutiker. Med bakgrund i tidigare studier somtyder på att ålder har en påverkan på inställningen till att använda "self-service technologies",har en enkätundersökning genomförts för att utreda om detta samband även gäller för ålderoch det upplevda värdet efter användning. LÄS MER

 4. 19. Hur uppnås enkelhet? : En teoriutvecklande studie av den kausala mekanismen som förklarar hur enkelhet uppnås för att bidra till att operationer kan genomföras såsom planerat

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Annelie Olausson; [2018]
  Nyckelord :Krigföringsprinciper; militärteori; enkelhet; teoriutvecklande; kausal mekanism; Raatevägen; Abu-Agheila;

  Sammanfattning : Doktriners beskrivningar av krigföringsprincipen enkelhet kan framstå som enkla och tydliga, men ett antal problem kvarstår att utveckla för att de ska bli både praktiskt och teoretiskt användbara. Dels vad som avses med begreppet enkelhet, dels varför enkelhet minskar risken för missförstånd och möjliggör operationer under påverkan av friktioner, och dels hur denna enkelhet kan uppnås i planering, order och genomförande. LÄS MER

 5. 20. Typrumsklassificering inom CoClass- En prisanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Svensson; Daniel Widell; [2018]
  Nyckelord :CoClass; BSAB96; implementation; classifikation; BIM; ICT; CoClass; BSAB96; implementering; klassificering; BIM; ICT;

  Sammanfattning : Purpose: The construction industry loses a total of SEK 60 billion annually in the absence of communication. Svensk Byggtjänst has recently released CoClass, which is a new classification system for the construction industry. LÄS MER