Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 16 - 20 av 363 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 16. Forecasting Volume of Sales During the Abnormal Time Period of COVID-19. An Investigation on How to Forecast, Where the Classical ARIMA Family of Models Fail

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Christina Ghawi; [2021]
  Nyckelord :Time series forecasting; ARIMA family of models; abnormal time period; extreme events; COVID-19 pandemic; time series outliers;

  Sammanfattning : During the COVID-19 pandemic, customer shopping habits have changed. Some industries experienced an abrupt shift during the pandemic outbreak while others navigate in new normal states. For some merchants, the highly-uncertain new phenomena of COVID-19 expresses as outliers in time series of volume of sales. LÄS MER

 2. 17. Den flexibla bostaden : Verktyg för hantering av dagens och framtidens bostadsbehov

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Stefan Tinfors; [2021]
  Nyckelord :flexible; flexibility; adaptability; flexibel; flexibilitet; anpassbarhet; projektering; planering;

  Sammanfattning : The situation of the housing stockin Sweden is at present imbalanced, as has often been the case throughout history, due to thedifficulty of its prediction.Society is constantly changingand thus it ́s economical, social and demographical conditions with itwhich affects the way we build. LÄS MER

 3. 18. Scrubbing of sulfur dioxide from secondary process gases in a copper smelter

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Obiora Okolo; [2021]
  Nyckelord :sulfur dioxide; scrubbing; smelter; process industry; flue gas desulfurization; svaveldioxid; skrubbning; smältverk; processindustri; rökgasavsvavling;

  Sammanfattning : Processindustrin är den största källan för utsläpp av svaveldioxid (SO2) i Sverige, vilket även inkluderar icke­järnmetallindustrin. Kopparsmältverket Boliden Rönnskär har ett miljötillstånd som tillåter SO2­-utsläpp på maximalt 3500 ton/år, en gräns som Rönnskär har legat nära under de senaste åren. LÄS MER

 4. 19. Digitala verktyg i Kunskapsområdet elektricitet : En kvalitativ studie om vilka, hur och varför digitala verktyg används i kunskapsområdet elektricitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Kotiba Khalifa; [2021]
  Nyckelord :Elektricitet; val av digitala verktyg.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa möjligheter som digitala verktyg kan erbjuda inom fysikundervisning i kunskapsområdet elektricitet, och undersöka fysiklärarens uppfattning kring digitala verktygs inverkan på elevernas lärande och förståelse inom kunskapsområdet elektricitet. Studiens syfte preciseras med hjälp av följande frågeställningar: Hur kan digitala verktyg användas inom fysikundervisning i elektricitet? Vilka typer av digitala verktyg väljer fysiklärare att använda inom Kunskapsområdet elektricitet, och varför?För att besvara studiens frågeställningar användes en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 20. Underlying motives affecting an original equipment manufacturer’s make-or-buy decisions in the reverse-flow of electric vehicle batteries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Oscar Hjerm; Felix Drangel; [2021]
  Nyckelord :Capability; Make-or-buy; Electric vehicle battery; Case study; Ambiguity; Kapabilitet; Producera själv eller köpa; Elfordonsbatteri; Fallstudie; Osäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Electric vehicles have been getting increasing attention due to their possibility to deliver multiple environmental, social, and health benefits. This has started a technological shift from the traditional combustion engine towards electric vehicle batteries. LÄS MER