Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 21 - 25 av 324 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 21. Lösningen På ÄTA-Problematiken : En kvalitativ marknadsundersökning för B2B-applikationen DEMA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Ring; Alicia Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :ÄTA; ÄTA-arbeten; ÄTA-administrering; ÄTA-hantering; problematik kring ÄTA; lansering av ny teknologi; byggbranschen; byggindustrin; marknadsanalys av innovation; B2B-innovationer;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats analyserat hur marknaden ser ut för Thnx Innovations nya produkt DEMA som har som syfte att förenkla ÄTA-hanteringen. Vi har gjort detta genom en kvalitativ marknadsundersökning där vi formulerat och utfört djupintervjuer med personer inom byggindustrin. LÄS MER

 2. 22. Prediction of Optimal Packaging Solution using Supervised Learning Methods

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Anirudh Venkat Chari; [2020]
  Nyckelord :Supervised learning; machine learning; product packaging; logistics; Övervakade inlärningsmodeller; förpackningslösning; logistik; maskininlärning;

  Sammanfattning : This thesis investigates the feasibility of supervised learning models in the decision-making problem to package products and predict an optimal packaging solution. The decision-making problem was broken down into a multi-class classification and a regression problem using relevant literature. LÄS MER

 3. 23. Svenska, swänska eller swenska? – om svensk språkriktighet och språknormer utifrån ett historiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alice Palmelius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågor om språkriktighet och vad som är "rätt" eller "fel" språkbruk engagerar dagligen många svenskar. Vad som egentligen är "korrekt" språk blir därför viktigt att definiera. Detta särskilt i samband med skolans krav på att eleverna ska lära sig att i huvudsak följa det svenska språkets normer för språkriktighet. LÄS MER

 4. 24. Helikopterlogistik i Afghanistan : en teoriprövande studie

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Markus Åhlund; [2019]
  Nyckelord :logistik; Moshe Kress; MEDEVAC; SAE HKP 10B; ISAF.;

  Sammanfattning : Under perioden 2011-2013 opererade det svenska helikopterförbandet Swedish Air Element Helikopter 10B på Camp Marmal i Afghanistan i syfte att utgöra sjuktransportresurs för Regional Command North inom ramen för ISAF (International Security Assistance Force). Förbandet bidrog till sjuktransportförmåga med helikopter i norra Afghanistan tillsammans med amerikanska, tyska och norska helikopterförband. LÄS MER

 5. 25. Testutrustning för att bedöma knäckvinklar på pappersprodukter : Utveckling av metod och konstruktion av en knäckvinkeltestare för bestruktna pappersprodukter

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Alexander Torstensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet är en del av examen för studenter inom ​högskoleingenjörsprogrammet för innovationsteknik och design​ på Karlstads Universitet och fortgår under vårterminen 2019. Projektet har utförts på uppdrag av BillerudKorsnäs och målet har varit att ta fram en utrustning som kan användas för att bedöma knäckvinklar i bestrykningar på pappersprodukter. LÄS MER