Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 21 - 25 av 328 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 21. En React-baserad CMS-lösning med moderna frontend-tekniker

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Yamo Gebrewold; [2020]
  Nyckelord :JavaScript; React; Gatsby; GraphQL; TinaCMS; CMS; JAMstack;

  Sammanfattning : This essay is a documentation of the work that was made for the consultancy company GESHDO Now AB in which a solution was built to facilitate content management of the company’s website with modern frontend technologies. The basic requirement was to create a web-based editor, or a JAMstack-based project with a clear separation between the content and the layout. LÄS MER

 2. 22. Dynamic Modelling and Optimal Control of Autonomous Heavy-duty Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kartik Seshadri Chari; [2020]
  Nyckelord :Autonomous driving; Dynamic bicycle model; Magic Formula; Model matching; MPC; Clothoids; Autonom körning; Fordonsmodell; Modellanpassning; MPC; Klothoider;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles have gained much importance over the last decade owing to their promising capabilities like improvement in overall traffic flow, reduction in pollution and elimination of human errors. However, when it comes to long-distance transportation or working in complex isolated environments like mines, various factors such as safety, fuel efficiency, transportation cost, robustness, and accuracy become very critical. LÄS MER

 3. 23. En visuell analys av en klimatkampanj från Greenpeace

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lova Eriksson Edlund; [2020]
  Nyckelord :visuell kommunikation; visual communication; visual analysis; visuell analys; bildanalys; klimatkris; greenpeace; miljö; sociologi; symbolisk interaktion; bildspråk; tolkning;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en bildanalys av en visuell kampanj bestående av fem bild-par med två bilder var, eller diptyker, skapad av Greenpeace. Genom att granska faktorer som visuellt arbetsminne, symbolisk interaktion, socialisering, retoriska tilltal samt bildspråk och applicera dessa på en visuell kommunikation kan en med större enkelhet se hur dessa arbetar och interagerar. LÄS MER

 4. 24. E-butik för uthyrning : Ett CMS i PHP

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Mathilda Edström; [2020]
  Nyckelord :PHP; Laravel; E-handel; CMS; Content Management System;

  Sammanfattning : The purpose of this assignment was to develop a CMS, Content Management System, where the user can control their own e-commerce store. By creating functions for handling Orders, Customer records, Products, Categories and Pages, you build a foundation for an independent e-commerce system. LÄS MER

 5. 25. The Rate of Rates: A Study in User Rating Percentage and Satisfaction Based on Design Choices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Hanna Bayerlein; Fredrik Lütz; [2020]
  Nyckelord :Customer satisfaction; User rating; Rating systems; Call Quality; User Experience; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Användarupplevelse och kundens nöjdhet vid användning av mjukvara blir en allt viktigare del av utvecklingen av digitala tjänster. Vi som användare är vana vid lättförståeliga flöden och snabba responstider, ett krav som ställs allt mer för digitala tjänster, då utbudet och konkurrensen mellan dessa växer varje dag. LÄS MER