Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 21 - 25 av 299 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 21. Heteroleptic Copper (I) Complexes as Photosensitizers in Dye-Sensitized Solar Cells

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Angela Raffaella Pia Pizzichetti; [2019]
  Nyckelord :Dye-Sensitized Solar Cells; Chemical and Environmental Engineering; Photovoltaic; Copper I complexes;

  Sammanfattning : Modern civilization highly depends on energy and finding alternative sources to fossil fuels becomes more and more necessary. The sun is the most abundant energy source available and exploiting it efficiently would result in a great environmental and economic breakthrough. LÄS MER

 2. 22. Robust post impact vehicle motion control using torque vectoring

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Nikhil Jain; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Several statistical studies have suggested that the risk of injury is significantly higher in multiple event accidents (MEAs) than in single event crashes. Improper driving in such scenarios leads to hazardous vehicle heading angles and excessive lateral deviations from thevehicle path, resulting in severe secondary crashes. LÄS MER

 3. 23. Alternativ till kuggdrift i förtork PM4

  M1-uppsats,

  Författare :Pauline Johansson; [2019]
  Nyckelord :Pappersmaskin; papperstillverkning; kuggdrift; drift;

  Sammanfattning : This project is a bachelor thesis and it is a part of the very last semester at Karlstad’s University. Focus in this project is investigating and finding the very best solution for a new drive in the pre-dryer system on a paper machine. The paper machine can be found at Nordic Paper Bäckhammar. LÄS MER

 4. 24. Användbarhet hos journalsystem : En fallstudie om upplevd användbarhet hos Cosmic på Akademiska Sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrik Nordlander; Olof Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Usability; QUIM; Electronic health record; EHR; Cosmic; Information system; Användbarhet; QUIM; Journalsystem; Cosmic; Informationssystem;

  Sammanfattning : Det har i Sverige gjorts stora åtaganden om att vara världsledande inom digitalisering av vården. Ett av de verktyg som möjliggör för vårdpersonalen att uppnå dessa åtaganden är de digitala journalsystem som idag används. LÄS MER

 5. 25. Datalogger för system på vattennätet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Sebastian Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Datalogger; Givare; Server; Visualisering; Mikrokontroller; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I dagens industri finns en önskan om att samla in data från många typer av anläggningar och installationer. Denna data används generellt för att övervaka och utveckla, men det är inte alltid lätt att hitta system som erbjuder precis vad som önskas. LÄS MER