Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 21 - 25 av 388 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 21. Hierarchical Portfolio Allocation with Community Detection

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Kiar Fatah; Taariq Nazar; [2022]
  Nyckelord :Portfolio Allocation; Hierarchical Clustering; Graph Theory; Community Detection; Modern Portfolio Theory; Portföljallokering; Hierarkisk klustring; Grafteori; Community Detection; Modern Portföljteori;

  Sammanfattning : Traditionally, practitioners use modern portfolio theory to invest optimally. Its appeal lies in its mathematical simplicity and elegance. However, despite its beauty, the theory it is plagued with many problems, which are in combination called the Markowitz curse. LÄS MER

 2. 22. Mechanical Design, Analysis, and Manufacturing of Wind Tunnel Model and Support Structure

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Luis Alfonso Penela Guerrero; [2022]
  Nyckelord :Aerospace; wind tunnel testing; lightweight structures; UAV; composite materials; Flyg; vindtunneltestning; Lättkonstruktioner; UAV; kompositmaterial;

  Sammanfattning : The use of wind tunnel models for aerodynamic research is nowadays indispensable to aviation progress in the last years as aircrafts have become more complex. Wind tunnel model design and manufacturing has adopted many different processes and materials such as the use of a five-axis CNC; making this process a relatively long and expensive one. LÄS MER

 3. 23. Den uppkopplade skolan - Lärares uppfattning och implementering av digitala verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Elin Wållberg; Lisa Westerlind Landby; [2022]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Matematik; TPACK; lärarperspektiv; gymnasiet;

  Sammanfattning : Digitala verktyg blir alltmer synliga i klassrummen, med kursplaner och styrdokument som uppdateras regelbundet med hänsyn till den digitala värld vi bor i. Syftet med examensarbetet är att undersöka lärares implementering av och uppfattning på olika digitala verktyg. Resultaten baseras på 8 intervjuer med matematiklärare på gymnasiet. LÄS MER

 4. 24. Undersökning och integrering av ultraljudssystem för användning inom ambulanssjukvård

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :You Gustavsson; Yrsa Ros Thorisdottir; [2022]
  Nyckelord :Ultrasound; ambulance care; integration; Vscan Air; Ortivus MobiMed; Ultraljud; ambulanssjukvård; integrering; Vscan Air; Ortivus MobiMed;

  Sammanfattning : Inom ambulanssjukvården kan det vara svårt att detektera och behandla symptom. För att underlätta detektering och behandling av vissa symptom kan ultraljud fungera som ett viktigt hjälpmedel. LÄS MER

 5. 25. How to mainstream secondhand consumption - a quantitative case study of a company in the refurbishment products industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johanna Andersson; [2022]
  Nyckelord :Circular business models; Consumer behavior; E-commerce; Industrial refurbishment; Refurbished goods; Reuse; Secondhand products; Sustainable consumption; Used goods; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The shortage of Earth’s limited resources is becoming more evident and our planet’s climate system is under immense pressure. To combat these problems, more people investigate the concept of circularity. LÄS MER