Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 21 - 25 av 363 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 21. Utveckling av hopfällbar korg som hållbart alternativ till bärkassar : Ett skifte från förbrukning till återanvändning

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emil Lindh; Carl-Victor Woggart; [2021]
  Nyckelord :carrier bags; consumables; sustainable development; reuse; bärkassar; förbrukningsartiklar; hållbarutveckling; återanvändning;

  Sammanfattning : Hållbarhet blir mer och mer aktuellt i samhället. Samtidigt hamnar tusentals plastartiklar i haven, stora mängder avfall genereras och produkter konsumeras. LÄS MER

 2. 22. Message brokers in a microservice architecture

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christian Antonio; Björn Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Microservices; Message broker; Inter Process Communication; Message queues; Mikrotjänster; Meddelandemäklare; Interprocesskommunikation; Meddelandeköer;

  Sammanfattning : The microservice architectural pattern refers to a system consisting of independently deployable services that communicate across networks. RabbitMQ is a popular message broker that can be used to make this communication possible. An alternative to this is Amazon Simple Queuing Service (SQS), which is a fully managed queuing service. LÄS MER

 3. 23. Revisorers skadeståndsansvar enligt ABL, föremål för begränsning? - En studie om den begränsande verkan av normskyddsläran, befogad tillit och adekvat kausalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Filip Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :Revisor; Skadestånd; Adekvat kausalitet; Normskyddsläran; Befogad tillit; Aktiebolagsrätt; ABL; Prosolvia-målet; BDO-målet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Revisorers skadeståndsansvar är en fråga som varit föremål för diskussion under de senaste två decennierna. Frågan har också varit föremål för rättsfall vid flera tillfällen där de mest framstående rättegångarna varit Prosolvia-målet 2013 och BDO-målet 2014. LÄS MER

 4. 24. Användarupplevelser av en digital vårdtjänst för självservice : En kvalitativ studie om användarupplevelser av 1177 Vårdguiden e-tjänster

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Havia; [2021]
  Nyckelord :e-hälsa; digital hälso- och sjukvård; digitala vårdtjänster; självservice; användarupplevelser;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården i Sverige genomgår en digitalisering i enlighet med Vision e-hälsa 2025, för att bättre kunna bemöta patienters behov idag och i framtiden samt för att anpassa hälso- och sjukvården när allt fler delar av befolkningen är i behov av skräddarsydd vård. Digitala vårdtjänster för självservice är ett koncept som medföljt digitaliseringens möjligheter och tillåter individer att sköta dess egenvård och komma i kontakt med vården där patient och vårdpersonal är åtskilda i tid och rum. LÄS MER

 5. 25. Att lansera en dubbelsidig plattform : En first movers väg till den kritiska massan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Karlberg; Mirjam Lundin; [2021]
  Nyckelord :Diffusion; dubbelsidig plattform; first mover advantage; innovation; intention till användning; kritisk massa; nätverkseffekter; socialt entreprenörskap;

  Sammanfattning : En dubbelsidig plattform är en typ av mellanhand som möjliggör interaktioner mellan två tydliga kundgrupper. Att som dubbelsidig plattform nå sin kritiska massa är vitalt för att överleva. LÄS MER