Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 21 - 25 av 354 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 21. Comparing Monolithic and Event-Driven Architecture when Designing Large-scale Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Eder; [2021]
  Nyckelord :Event-driven architecture; monolithic architecture; domain-driven design; service- oriented architecture; organisational structure; Event-driven arkitektur; monolitisk arkitektur; domändriven design; serviceorienterad arkitektur; organisationsstruktur;

  Sammanfattning : The way the structure of systems and programs are designed is very important. When working with smaller groups of systems, the chosen architecture does not affect the performance and efficiency greatly, but as these systems increase in size and complexity, the choice of architecture becomes a very important one. LÄS MER

 2. 22. Kvalitetsutvärdering av höjdbestämning med GNSS-teknik : Variansanalys av enkelstations-RTK och nätverks-RTK

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna-Mia Andersson; Elinor Persson; [2021]
  Nyckelord :GNSS; Network-RTK; Single station-RTK; ANOVA; Enkelstation-RTK; Nätverks-RTK; GNSS; Envägs-ANOVA;

  Sammanfattning : GNSS-teknik ersätter i allt högre grad terrester mätteknik, dels på grund av sin enkelhet och dels på grund av att den är mindre kostsam än traditionella metoder. En vanlig förekommande GNSS-teknik är RTK (Real Time Kinematic) som är en teknik som beräknar en position i realtid genom bärvågsmätning. LÄS MER

 3. 23. Att skapa goda kundupplevelser och nöjda kunder : En kvalitativ studie om värdeskapande och kundtillfredsställelse ur både organisationers och konsumenters perspektiv.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Malin Sving; Katarina Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Customer focus; customer orientation; customer experience; customer needs; customer expectations; customer satisfaction; successful business; successful organizations; Kundfokus; kundorientering; kundupplevelse; kundbehov; kundförväntningar; kundtillfredsställelse; framgångsrika företag; framgångsrika organisationer;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap inom kundorientering genom att undersöka hur nöjda kunder skapas både utifrån organisationers och konsumenters perspektiv för att på så vis få en djupare förståelse av goda kundupplevelser.  ● Hur skapar framgångsrika organisationer nöjda kunder?  ● Vad innebär goda kundupplevelser för konsumenter?   Metod: Kvalitativa intervjustudier. LÄS MER

 4. 24. Mönstersimulering av kamouflage : Framtagning av metodik för virtuell utvärdering av visuell maskeringsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emma Reihammar; [2020]
  Nyckelord :camouflage assessment; signature management; photo simulation; virtual assessment; kamouflageutvärdering; signaturanpassning; fotosimulering; virtuell utvärdering;

  Sammanfattning : Saab Barracuda utvecklar och tillverkar avancerade kamouflagesystem för skydd mot upptäckt och identifiering genom signaturanpassning. Signaturanpassning är en grundläggande del av taktiska strategin för militära styrkor och uppnås genom att reducera kontrasten mot bakgrunden för ändamålsenliga våglängdsområden inom det elektromagnetiska spektrumet. LÄS MER

 5. 25. Chefers bemötande av psykisk ohälsa inom sjukvården : En studie om chefers bemötande av psykisk ohälsa utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alexzandra Backlund; Melinda Ghosal; [2020]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; sjuksköterskor; bemötande;

  Sammanfattning : Sjukvården är en arbetsplats med hög arbetsbelastning och risken att drabbas av psykisk ohälsa är stor. Många sjuksköterskor är medvetna om den påfrestande arbetsmiljön de arbetar i. Genom stöd från kollegor och vägledning i arbetet kan psykisk ohälsa förebyggas, och en mental hälsa främjas. LÄS MER