Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 26 - 30 av 403 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 26. Orsaker till ökad användning av marknadsfinansiering och medföljande risker vid sämre marknadsförhållanden : En studie av kommersiella fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emelie Landström; Filip Lassfolk; [2022]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Real estate; Inflation; Interest rate; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Fastigheter; Inflation; Ränta;

  Sammanfattning : Fastighetssektorn är en kapitalintensiv bransch och under de senaste åren har det skett en förändring i hur fastighetsbolag väljer att finansiera sin verksamhet. Bolagen har stegvis minskat andelen traditionella banklån och övergått till att finansiera sig mer och mer via kapitalmarknaden med instrument som obligationer, certifikat, hybridobligationer samt preferensaktier och D-aktier. LÄS MER

 2. 27. Anomaly Detection in Riding Behaviours : Using Unsupervised Machine Learning Methods on Time Series Data from Micromobility Services

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Indra Hansson; Julia Congreve Lifh; [2022]
  Nyckelord :Unsupervised Machine Learning; Sensor Data; Anomaly Detection; Micromobility; Övervakad Maskininlärning; Sensordata; Anomalidetektering; Mikromobilitet;

  Sammanfattning : The global micromobility market is a fast growing market valued at USD 40.19 Billion in 2020. As the market grows, it is of great importance for companies to gain market shares in order to stay competitive and be the first choice within micromobility services. This can be achieved by, e. LÄS MER

 3. 28. Quality Management Systems in Healthcare : “Implementation of the Medical Device Regulation”

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jonah Ejheden; Teodor Tapper; [2022]
  Nyckelord :MDR; QMS; Implementation; Hospital; ISO 13485; Gap-analysis; ; QMS; MDR; Implementering; Sjukhus; ISO 13485; Gap-analys; ;

  Sammanfattning : This study investigated how a QMS that is compliant with the Medical Device Regulation (MDR) can be constructed and what the most important aspects are when creating a functional QMS at a Swedish hospital. QMS:s are a fundamental part of a healthcare organization and are used to ensure safe and secure patient care. LÄS MER

 4. 29. Utveckling av mobilapplikation för visualisering av vattenströmmar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Viktor Rönnbäck; Felix Lagnöhed; Anton Picetti; Simon Broborg; Dag Harju; Emil Brynielsson; Marcus Örnås; Emilia Reinisch; [2022]
  Nyckelord :Python; Flödesberäkning; React;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar utveckling av en mobilapplikation för att mäta flöde i ett vattendrag på uppdrag av företaget SeaPattern. Rapporten inkluderar en gemensam del och åtta individuella delar. LÄS MER

 5. 30. Gruppdiskussioner på distans - framgångsrikt eller inte?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Fredrik Mårtensson; Linus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Group discussions; distanced; Zoom; breakout rooms; functionality; flexibility; social relationships; camera usability; simplicity; agility; poor communication; distractions; engagement; Gruppdiskussioner; distanserat; Zoom; breakout-rooms; funktionalitet; flexibilitet; sociala relationer; kameraanvändlighet; enkelhet; smidighet; dålig kommunikation; distraktioner; engagemang.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärare samt studenters distanserade gruppdiskussioner inuti Zoom’s funktion breakout-rooms, samt hur studenternas engagemang följaktligen har påverkats. Studien är grundad i tre semistrukturerade fokusgrupper gjorda med studenter samt lärare med erfarenhet av distanserade gruppdiskussioner inuti breakout-rooms. LÄS MER