Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 6 - 10 av 324 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 6. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 2. 7. Gestaltning av löpspår i staden : illustrerat i stadsdelen Veddesta, Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Henry Larsson; Emil Olsson; [2020]
  Nyckelord :löpning; urbana löpspår; stad; folkhälsa; gestaltning; stadsplanering; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Plats för fysisk aktivitet och rörelse blir allt mindre i staden på grund av förtätning, som är en rådande trend inom planering i Sverige. Samtidigt ökar stillasittandet hos befolkningen vilket redan är ett allvarligt folkhälsoproblem. LÄS MER

 3. 8. Vem är jag på Tinder? -En kvalitativ studie om svenska ungdomars uppfattningar om självrepresentation på dejtingsajten Tinder ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Olofsson; Julia Stefansdottir; [2020]
  Nyckelord :Gender; online-dating; poststructural feminism; profile; self-representation; social; Genus; online-dejting; poststrukturalistisk feminism; profil; självrepresentation;

  Sammanfattning : Dejtingmarknaden för ungdomar idag kan ske likaväl genom ett fysiskt möte ute på krogen som genom en spontan “gillning” via en app. Vi människor utvecklar metoder för att presentera oss på det mest attraktiva sättet för potentiella partners oavsett om det handlar om att redigera en bild eller stå framför spegeln i timmar. LÄS MER

 4. 9. Vad krävs för ett hållbart kollektivtrafiksystem : En studie om kollektivtrafikens utveckling i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :David Rylander; [2020]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; stadsplanering; transportbeteende; mobilitetskampanjer; förtätning;

  Sammanfattning : Det finns ett behov att ändra människors transportnormer och transportvärderingar. Transportsektorn står för en tredjedel av den globala energikonsumtionen och det är kritiskt att reducera energikonsumtion för att nå tvågradersmålet. LÄS MER

 5. 10. "Dagarna är inte bara en transportsträcka till nästa stora händelse, det är idag vi lever också" : En intervjustudie med personer som strävar mot downshifting

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Squirrel wheels; work; consumption; freedom; voluntary simplicity; Ekorrhjul; arbete; konsumtion; frihet; frivillig enkelhet;

  Sammanfattning : The study is a qualitative study with interviews as a data collection method. A request from different facebook groups contributed to a targeted selection, which resulted in all interviewees having relevance in the subject. LÄS MER