Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 6 - 10 av 354 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 6. Fjädermyggspopulationer i Skandinaviska sjöar : övervakningsmetoder längs en eutrofieringsgradient

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Bella Strid; [2021]
  Nyckelord :fjädermygglarv; miljöövervakning; BQI;

  Sammanfattning : Fjädermyggs akvatiska larver har sedan hundra år tillbaka använts i övervakning av miljön tack vare sin stora artvariation och känslighet för omgivningen. Ett av världens mest använda index för att bedöma en sjös ekologiska status är Benthic Quality Index (BQI) som ämnar kategorisera sjöar till en av fem nivåer (dålig till hög), vilket ska spegla hur miljön mår i sjöns tillrinningsområde. LÄS MER

 2. 7. Konsekvenser av bristande användbarhet i ett säkerhetsklassat it-system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för design; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för design

  Författare :Egil Swenning Leyser; August Järpemo; [2021]
  Nyckelord :it-security; usability; design guidelines; consequences; it-säkerhet; användbarhet; designriktlinjer; konsekvenser;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning om designriktlinjer för att öka användbarheten i säkra it-system samt att problem med användbarheten kan ge problem i it-system. Men forskningen om vilka faktiska konsekvenser som kan uppstå av hur användbarhet implementerats i säkra it-system, är begränsad. LÄS MER

 3. 8. Träningsappar och motivation : En kvalitativ undersökning om vilka faktorer som påverkar motivation att använda mobila träningsapplikationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Joanna von Bahr Jemth; Christian Fangel; [2021]
  Nyckelord :Hedonic-Motivation System Adoption Model; motivation; fitness applications; social influences; user experience; Hedonic-Motivation System Adoption Model; Motivation; mobila träningsapplikationer; sociala influenser; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Utvecklingen och intresset för mobila träningsapplikationer har växt markant de senaste åren och tusentals träningsapplikationer kan idag återfinnas på marknaden. Samtidigt har människor världen över blivit allt mer inaktiva vilket riskerar att leda till stora konsekvenser för individens hälsa och välmående. LÄS MER

 4. 9. En tydligare identitet : Framtagande av visuella riktlinjer för secondhand-butiker i avsikt att tilltala en bredare målgrupp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johan Forslund; Ebba Modin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforma ett koncept som visualiserar grafiska riktlinjer för secondhand-butiker i avsikt att tilltala en bredare målgrupp. Studien baserades på en metod innehållande både kvalitativ och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 5. 10. Development and testing of controller that introduces the functionality to lift the second front axle on a heavy vehicle

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mattias Vikgren; [2021]
  Nyckelord :PI control; Bang-bang control; Simulation; Suspensions; Pneumatic actuators.; PI regulator; Bang-bang regulator; Simulering; hjulupphängningar; Pneumatiska ställdon.;

  Sammanfattning : The transition to more environmentally sustainable transports, as well as rising fuel prices create a demand for efficient means of transportation. Liftable axles have shown potential to save fuel and reduces tire wear on heavy vehicles. LÄS MER