Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 6 - 10 av 363 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 6. Technical decision-making in startups and its impact on growth and technical debt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carl Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Technical Decisions; Startups; Technical Debt; Talent Management; Technical Stack; Programming Languages; Complexity; Software Development; Tekniska beslut; Startups; Teknisk skuld; Talanghantering; Teknisk stack; Programmeringsspråk; Komplexitet; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : The rapid pace of digitalization has resulted in increased management of software development, and today a majority of startups are reliant on software. How to manage software development projects is a well-researched area and agile methods are widely adopted by companies in all industries and sizes. LÄS MER

 2. 7. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 3. 8. Evaluating and Automating a Scaled Agile Framework Maturity Model

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fabienne Reitz; [2021]
  Nyckelord :Agile Maturity Models; Scaled Agile Development; SAFe; Process Mining; Automation; Agila Mognads Modeller; Uppskalad Agil Utveckling; SAFe; Process Mining; Automatisering;

  Sammanfattning : While agile development is becoming ever more popular, studies have shown that few organisations successfully transition from traditional to agile practices. One such study showed that large organisations can benefit greatly from agile methods, but evaluating agile maturity and tailoring the method to the organisation’s needs is crucial. LÄS MER

 4. 9. Webbläsares inbyggda lösenordshanterare : Faktorer som påverkar privatpersoners användning/ickeanvändning av webbläsares inbyggda lösenordshanterare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Jonathan Klaar; Allen Masak; [2021]
  Nyckelord :Password management; technical security; informational security; web browsers builtin password managers; password security; master password; memorization; Lösenordshantering; teknisk säkerhet; informationssäkerhet; webbläsares inbyggda lösenordshanterare; lösenordssäkerhet; huvudlösenord; memorering;

  Sammanfattning : Kunskap om lösenord och deras säkerhet är idag något som förbises av den gemene datoranvändaren. Lösenordshanterare kan både hjälpa och skydda vid hanteringen av lösenord. De flesta webbläsare idag har inbyggda funktioner för lösenordshantering. LÄS MER

 5. 10. Fjädermyggspopulationer i Skandinaviska sjöar : övervakningsmetoder längs en eutrofieringsgradient

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Bella Strid; [2021]
  Nyckelord :fjädermygglarv; miljöövervakning; BQI;

  Sammanfattning : Fjädermyggs akvatiska larver har sedan hundra år tillbaka använts i övervakning av miljön tack vare sin stora artvariation och känslighet för omgivningen. Ett av världens mest använda index för att bedöma en sjös ekologiska status är Benthic Quality Index (BQI) som ämnar kategorisera sjöar till en av fem nivåer (dålig till hög), vilket ska spegla hur miljön mår i sjöns tillrinningsområde. LÄS MER