Sökning: "enkelsal"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet enkelsal.

 1. 1. Att vårdas i avskildhet eller gemenskap? : En litteraturstudie med kvalitativ ansats om patienters upplevelser av att vårdas i enkelsal och flerbäddssal.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Linn Göransson; Anna Rönn; [2019]
  Nyckelord :enkelsal; flerbäddssal; patient; upplevelse; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utvecklingen av vårdsalar på sjukhusen går mot fler enkelsalar och färre flerbäddssalar, men på det flesta sjukhus idag finns det både enkelsalar och flerbäddssalar. Sjuksköterskan placerar patienterna på respektive vårdsalar efter sin föreställning om vad som är mest lämpligt för patienten. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av vårdmiljön i enkelsal kontra flersal. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cajsa Andersson; Maria Boe Werneström; [2017]
  Nyckelord :upplevelse; enkelsal; flersal; patient; vårdmiljö; rumspreferens; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: sjukvården genomgår ett paradigmskifte där dagens sjukvårdsinrättningar har svårt att möta patienternas komplexa behov. Nya riktlinjer ska hjälpa till att stärka bevisen för evidensbaserad design (EBD) och mycket tyder för att enbart enkelsalar bör rekommenderas. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att vårdas på flerbäddssal på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Mina Sikiric; Emma Ljungberg; [2012-06-21]
  Nyckelord :flerbäddssal; intensivvård; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Utvecklingen och forskning om hur nya intensivvårdsavdelningar skall utformas är en pågående process. Möjligheterna till att vårdas på enkelsal på en intensivvårdsavdelning i Sverige är begränsade. LÄS MER