Sökning: "enkla"

Visar resultat 11 - 15 av 1373 uppsatser innehållade ordet enkla.

 1. 11. Gymnasieelevers matematiska svårigheter vid hantering och lösning av andragradsekvationer : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Gustaf Ekström; Jakob Emanuelsson; [2019]
  Nyckelord :Andragradsekvationer; svårigheter; problem; matematik;

  Sammanfattning : Denna studie är en systematisk litteraturstudie som syftar till att undersöka vilka matematiska svårigheter elever på gymnasiet har med andragradsekvationer. I aktuell forskning identifieras olika svårigheter som elever har med ämnet och struktureras i olika kategorier som presenteras i resultatet. LÄS MER

 2. 12. Underlag för ombyggnation av reservskydd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Björn Hansen; [2019]
  Nyckelord :Eldistribution; säkerhet; skydd;

  Sammanfattning : Denna problemlösande systemstudie har lyft fram vilka problem ett distributionsnät kan ha med kombinationen stora transformatorer och långa kabel- och ledningsnät. Det innebär att kortslutningströmmarna blir för små för att transformator eller samlingsskeneskydd skall kunna fungera som reservskydd om utgående 10 kV linjernas ordinarie reläskydd fallerar. LÄS MER

 3. 13. Single Equipment Visualization for Improved Power System Monitoring

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yi Li; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the expansion of the power system scale, the demand for power system visualization is increasing in the recent of years. A stable operation of the power system is very important for people’s normal life. Operators have to monitor 4-5 screens at the same time to check the status of the system. LÄS MER

 4. 14. Gruppstorlek i musikundervisning : Hur musiklärares didaktiska val påverkas av undervisning i hel- kontra halvklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Svedmyr; Malin Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Helklass; halvklass; gruppstorlek; musikundervisning; läroplan; individanpassning; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Den här undersökningen behandlar ämnet gruppstorlek och hur musiklärares didaktisk val påverkas av gruppstorlekarna hel- och halvklass. Undersökningens underlag bygger på sex stycken kvalitativa intervjuer med musiklärare verksamma i grundskolan som arbetar eller har arbetat både i hel- och halvklass. LÄS MER

 5. 15. En jämförelse mellan effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning och dess samband med utvecklingen av balans : En randomiserad experimentell interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar Johansson; Emil Wallin Angelöf; [2019]
  Nyckelord :Balans; bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. LÄS MER