Sökning: "enkla"

Visar resultat 16 - 20 av 1372 uppsatser innehållade ordet enkla.

 1. 16. Avgränsningsmetodens betydelse för hydraulisk modellering av spill- och dagvattennät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :David Johansson; [2019]
  Nyckelord :delineation method; catchment; collection system; hydraulic modeling; stormwater; wastewater; avgränsningsmetod; avrinningsområde; avloppsnät; hydraulisk modellering; dagvatten; spillvatten;

  Sammanfattning : Metoden för att avgränsa modellområdet i delavrinningsområden med homogena hydrologiska parametrar inför hydrauliska ledningsnätssimuleringar kan vara tidsödande. Olika metoder och tillvägagångssätt finns att tillgå, men kunskapen om hur valet av avgränsningsmetod påverkar simuleringsresultaten är begränsad. LÄS MER

 2. 17. Fast Simulations of Star Cluster Evolution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Lina Warntoft; [2019]
  Nyckelord :star cluster simulation numerical method; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The evolution of globular star clusters tells the history of the formation of galaxies, how stellar streams might have formed and how the future of the Universe might look like. Although the general theoretical background of the evolution is well understood, it is difficult to conduct accurate and realistic computer simulations of objects containing thousands of interacting bodies. LÄS MER

 3. 18. Korta rörelsepauser under lektionstid : Har detta en positiv effekt på koncentrationen och den kognitiva förmågan hos en klass i årskurs 9?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rebecca Genlott; Neah Robèrt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Fler rör sig mindre och det börjar redan i skolåren. En stor del av skoldagen består av stillasittande lektioner och i de högre årskurserna ökar stillasittandet alltmer. LÄS MER

 4. 19. Drivers and Barriers for Reducing Food Waste in School Kitchens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Marika Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Food waste; food production; school kitchens; public kitchens; change management; change; food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Of the food produced for human consumption, one-third is lost or wasted. Food waste has an impact on the environment in several ways and it is thus required to reduce food waste in all parts of the value chain. The objective of this thesis is to identify drivers and barriers for implementing food waste reducing strategies in school kitchens. LÄS MER

 5. 20. Hur upplever gymnasieelever digitala simuleringar under kemilektionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Wiaam Badn; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieelever; kemiundervisning; digitala simuleringar; lättbegriplig; utmaning; begränsning; begreppsförståelse; trötthet på skärmen och lärarens närvaro.;

  Sammanfattning : I relation till den ökade digitaliseringen av samhället och verktygen för undervisning finns det relativt lite information om användning av simuleringar i svenska gymnasieskolor. Därför syftar denna studie till att undersöka hur gymnasieelever i årskurs 1 använder och utvärderar digitala simuleringar i kemiundervisningen. LÄS MER