Sökning: "enkla"

Visar resultat 16 - 20 av 1350 uppsatser innehållade ordet enkla.

 1. 16. Design of an AirportLodging Option using a Reliability Method : A Conceptual Framework

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Harianas Dewang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Engineering products ranging from simple components to complex systems should be designed optimally with high level of reliability. The challenge here is to ensure that manufacturing costs are reduced while achieving requirements for safety and reliability. LÄS MER

 2. 17. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl-Johan Fabo; [2018]
  Nyckelord :mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Sammanfattning : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. LÄS MER

 3. 18. Model Based HandlingAnalyses

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik; KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Paolo Perinciolo; Eshwar Sondhi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis consists of building vehicle models for lateral dynamics that provide accurate results, while being simple enough to highlight clear relationships between vehicle properties and handling behaviours. The approach that characterizes the present work is built on the foundations provided by the bicycle, or single-track, model (STM). LÄS MER

 4. 19. Ice Sheet Modeling: Accuracy of First-Order Stokes Model with Basal Sliding

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Eskil Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Ice sheet modelling; First-Order Stokes model; basal sliding; Stokes equations;

  Sammanfattning : Some climate models are still lacking features such as dynamical modelling of ice sheets due to their computational cost which results in poor accuracy and estimates of e.g. sea level rise. LÄS MER

 5. 20. Detektering av hindrat trafikflöde på väg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henrik Björklund; Sebastian Kullengren; [2018]
  Nyckelord :Smart cities; Embedded systems; Sensors; LIDAR; IoT; Infrastructure; Traffic; Smarta städer; Inbyggda system; Sensorer; LIDAR; IoT; Infrastruktur; Trafik;

  Sammanfattning : Antalet vägtrafikanter ökar varje år, och med det ökar trängseln. För att bekämpa detta har undersökningar gjorts på uppkoppling av infrastruktur och användning av sensorer. Sensorer kan användas för att minska trafikköer, genom att till exempel upptäcka stillastående fordon eller föremål på vägen. LÄS MER