Sökning: "enkla"

Visar resultat 21 - 25 av 1350 uppsatser innehållade ordet enkla.

 1. 21. Ensembleundervisning på högstadiet : Hur beskriver musiklärare att de gör?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Lilja; [2018]
  Nyckelord :ensemblespel; bedömning; musikundervisning; planering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur musiklärare planerar, genomför och gör bedömningar av ensemblespel på högstadiet samt vad lärarna anser behövs för musikutrustning i klassrummet. För att uppfylla detta syfte lyfter studien frågor kring lärares planering, genomförande, tidsupplägg, betydelsen av klassrummets resurser samt insamling av bedömningsunderlag och bedömning. LÄS MER

 2. 22. Recurrent neural networks for financial asset forecasting

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Gustaf Tegnér; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The application of neural networks in finance has found renewed interest in the past few years. Neural networks have a proven capability of modeling non-linear relationships and have been proven widely successful in domains such as image and speech recognition. LÄS MER

 3. 23. Deep Reinforcement Learning in Real-time Bidding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Oskar Stigland; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; reinforcement learning; markov decision process; neural network; deep Q-network; real-time bidding; online display advertisement; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Real-time bidding is getting increasingly popular for buying and selling online display advertisement. This has spurred a research interest into how to design optimal bidding algorithms, with advances during the last two to three years focusing heavily on reinforcement learning. LÄS MER

 4. 24. Mapping and improving the after sales flow in a high-tech assembly plant : A case study of the aftermarket at Saab Järfälla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Toftberger; Gustaf Jörnelius; [2018]
  Nyckelord :Aftermarket; After Sales Services; High-Mix Low-Volume Production; Production Planning; Visual management; Eftermarknad; Hög-variation låg-volym produktion; Produktionsplanering; Visuell styrning; Produktionsvisualisering;

  Sammanfattning : This thesis report is the final element of the Master of Science degree in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology, conducted between January and September 2017 at Saab AB Surveillance in Järfälla, Sweden. The purpose of this thesis project was to analyze the current situation inside production of aftermarket products with an aim to create an extensive mapping of the current situation. LÄS MER

 5. 25. Sillö 4 : Nytt livsmedelscentrum i Larsboda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Desislava Lavrentieva; [2018]
  Nyckelord :Larsboda; kött; livsmedel; industri; Slakthusområdet; matstad;

  Sammanfattning : I Slakthusområdet planeras en förvandling. Efter 105 år av tradition i köttindustri planerar Stockholms stad att verksamheter kopplade till mat ska förflyttas till Larsboda och tar över tomten som idag är ett stenbrott. Då skall området expandera och införliva med nya industrilokaler där cirka 2000 människor ska arbeta. LÄS MER