Sökning: "enkla"

Visar resultat 6 - 10 av 1372 uppsatser innehållade ordet enkla.

 1. 6. Undersökning av asfaltbruk med olika fillersorter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ola Aurell; [2019]
  Nyckelord :Bitumen; Filler; Asfaltsbruk; Reologi; DSR; dynamisk skjuvreometer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The properties of asphalt mastic, consisting of bitumen and filler, determine the asphalt's resilience and stability and ultimately durability. The reason to why asphalt mastics hasn’t been more in focus is probably the lack of an established methodology for measurement. LÄS MER

 2. 7. Omvårdnadsåtgärder som används för att främja god sömn inom slutenvården

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Boel Englesson; Clara Lind; [2019]
  Nyckelord :sömn; omvårdnad; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov och är viktigt för kroppens alla funktioner. Sömnbrist kan leda till flera negativa konsekvenser för människan. Det är många patienter inom slutenvården som uppger att de sover dåligt på sjukhus, detta kan bero på många saker. LÄS MER

 3. 8. A study and further development of nonlinear unsupervised methods : With applications to financial data

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Henning Rydström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main focus for this thesis is nonlinear dimensionality reduction. When analysing data of high dimension it is often vital to find a lower dimension representation of the data, while preserving as much information as possible. Dimension reduction is therefore used in many fields of science and in many industries. LÄS MER

 4. 9. Skolan i Slätten

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Linnea Wetterström Engman; [2019]
  Nyckelord :Mälarängen; grundskola;

  Sammanfattning : Mellan Bredäng, Fruängen och Mälarhöjden ligger ett litet skogsparti. Det är snårigt, bergigt och fullt av sly. Det avlägsna bruset från E20 sammanflätas med ljudet av fåglar och löven som prasslar i vinden. Det är en mittpunkt mellan olika slags bostadsområden byggda under olika decennier, en brytpunkt mellan stad och natur. LÄS MER

 5. 10. How can Teacher increase the Motivation of Students in the Spanish Subject?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christian Lundvall; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Motivation är en grundläggande faktor till elevers skolframgång och det finns ett samband mellan elevers motivation och lärarens förhållningssätt. Syftet med detta arbete var att undersöka vad en lärare kan göra för att öka elevers motivation, framförallt inom spanskämnet. LÄS MER