Sökning: "enligt ICF"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden enligt ICF.

 1. 1. Vad personer med Cerebral pares har för erfarenhet av fysioterapi och fysisk aktivitet : En systematisk litteraturöversikt av kvalitativa studier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anna-Karin Ekman; Emma Karleskans; [2021]
  Nyckelord :Cerebral pares; litteraturöversikt; funktionsnedsättning; intervju; fokusgrupp; intervention; träning; deskriptiv analys; kvalitativ ansats; ICF;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer Cerebral pares är en heterogen grupp med skilda upplevelser av att leva med en kropp som inte fungerar som andras. Forskning har utförts på vad personer med Cerebral pares i olika åldrar har för erfarenhet av fysioterapi och fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Musculoskeletal Impairments at Piña Palmera, Mexico : Musculoskeletal Impairments at Piña Palmera, Mexico

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Alma Düring; Evelina Eklund; [2020]
  Nyckelord :developing country; assistive devices; rehabilitation; ICF-codes; agenda 2030; utvecklingsland; hjälpmedel; rehabilitering; ICF-koder; agenda 2030;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this thesis was to map specific musculoskeletal impairments experienced by adults with physical disabilities at the Piña Palmera rehabilitation center in Mexico and to categorize them according to the ICF. Method: This cross-sectional study was conducted through observations and a survey based on predefined questions. LÄS MER

 3. 3. UPPLEVELSE AV ÅTERGÅNG I ARBETE HOS PERSONER MED KOGNITIVA SVÅRIGHETER EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kristina Bertilsson; [2018-05-30]
  Nyckelord :Cognitive; Occupational Therapy; Qualitative; Stroke; Traumatic Brain Injury;

  Sammanfattning : Bakgrund Många personer i arbetsför ålder drabbas årligen av förvärvad hjärnskada, vilket kan leda till livslång kognitiv funktionsnedsättning. Personens upplevelse av att återgå i arbete beror förutom på individen själv även på arbetsplatsen, hälso- och sjukvård samt socialförsäkringssystemet. LÄS MER

 4. 4. Behandlingsformer vid utmattningssyndrom

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Elin Mether; [2018]
  Nyckelord :Behandlingsformer; Nationella riktlinjer; Socialstyrelsen; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Introduktion: Utmattningssyndrom drabbar allt fler individer. Socialstyrelsens riktlinjer som utgavs år 2003 har inte uppdaterats sedan de utgavs. Enligt Försäkringskassan står psykisk ohälsa för den största anledningen till sjukskrivning bland både män och kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet – en fråga om sammanhang och tillgång till kontext : En explorativ studie om villkor för delaktighet för ett barn med synnedsättning i kombination med flera funktionsnedsättningar i en inkluderande förskolemiljö

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Håkan Jansson; [2016]
  Nyckelord :Participation; visual impairment; disabilities; environment; context; ICF-CY; Delaktighet; synnedsättning; funktionshinder; miljö; kontext; ICF-CY;

  Sammanfattning : Idén till denna studie har succesivt vuxit fram under flera års arbete och erfarenheter av barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar. Det har framförallt varit i möten med dessa barn jag fått insikten att villkoren för deras delaktighet ser så olika ut. LÄS MER