Sökning: "enocson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet enocson.

 1. 1. Experiences in E-servicescapes : A multiple case study on brand experiences in online environments and its relation to brand equity

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Igor Mróz; Enok Enocson; [2022]
  Nyckelord :Brand experience; online brand experience; brand equity; e-servicescape;

  Sammanfattning : With a fast-evolving digital society that offers individuals the option to shop from anywhere in the world, in a matter of seconds, competition amongst brands has never been tougher. It is therefore of greater importance for brands to distinguish themselves from competitors. LÄS MER

 2. 2. Surface Guided Helical Tomotherapy for Total Marrow Irradiation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Hedda Enocson; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Total marrow irradiation (TMI) with helical tomotherapy treatment (HT-TMI) can be used as conditioning regimen for leukemia patients prior to stem cell transplantation by radiating the skeletal tissue. To ensure adequate dose coverage a margin is applied to the clinical target volume (CTV), i.e. planning target volume (PTV) margin. LÄS MER

 3. 3. Ensamma tillsammans till vänster om kompassen : En enkätanalys av Breadtubes politiska påverkan på sin publik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Dante Enocson; [2021]
  Nyckelord :Breadtube; YouTube; Twitch; Streaming;

  Sammanfattning : Streaming on Twitch and creating content for YouTube is a relatively new platform for politically aimed content. This study aims to find out, through surveying the platform forums of Breadtube, if this content has changed the users political views over the course of two years. LÄS MER

 4. 4. Undervisning i en digital tidsålder : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med digitala verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Classon; Alexandra Enocson; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; förskollärare; undervisning; förhållningssätt; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring arbetet med digitala verktyg i förskolans undervisning med utgångspunkt i erfarenheter hos förskollärare med särskilt ansvar för den pedagogiska användningen av digitala verktyg. De forskningsfrågor studien har utgått ifrån är vilka beskrivningar görs om användning av digitala verktyg i undervisningen och vilka beskrivningar görs om samspelet med barnen i användningen av digitala verktyg i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om marknadsföring via influencers inom skönhetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ellen Samuelsson; Emma Enocson; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; Influencers; Influencer marketing; Skönhetsbranschen; Köpbeslutsprocessen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla en djupare förståelse för vilken roll en influencer spelar i konsumentens köpprocess för skönhetsprodukter. Influencers som etablerar nya varumärken är idag ett vanligt förekommande fenomen inom skönhetsbranschen och har visat sig innebära en stor genomslagskraft. LÄS MER