Sökning: "ensamansvar"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ensamansvar.

 1. 1. Yttrandefrihetsrättsliga problem i en teknikbunden värld : En analys om ansvar för yttranden på internet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Svensson; [2016]
  Nyckelord :yttrandefrihet; ensamansvar; databasregeln; internet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att identifiera de problem som det yttrandefrihetsrättsliga ensamansvaret och teknikbundenhetenen skapar i det digitala samhället för masskommunikation.... LÄS MER

 2. 2. Yttrandefrihet i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Fredrik Malm; [2012]
  Nyckelord :Freedom of speech; Freedom of the press; Constitution of speech; Constitution of the press; Founding principles.; Yttrandefrihet; Sociala medier; Ensamansvar; Etableringsfrihet; Meddelarskydd; Censur och hindrande åtgärder; Särskild brottskatalog; Särskild rättegångsordning; Verk-samhetsmodellen; Ändamålsmodellen; Ansvarsmodellen.;

  Sammanfattning : AbstractSweden has had a long tradition of freedom of the press and freedom of speech. Today the judicial area is regulated by the constitution of the press and the constitution of speech. The purpose of the two constitutions is to secure the right for every Swedish citizen to express their thoughts, opinions and feelings. LÄS MER

 3. 3. Svensk yttrandefrihet i ett EU-perspektiv : - Hur svenska medborgare kan komma att få ett svagare meddelarskydd och ensamansvar ioch med EG-rättens konflikt med svensk grundlag vid grundlagsregleringen 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Gabriella Boode; [2009]
  Nyckelord :Swedish freedom of speech; European freedom of speech;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Swedish freedom of speech compared to european freedom of speechNumber of pages: 57Author: Gabriella BoodeTutor: Göran SvenssonCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Spring 2009University: Division of Media and Communication, Department of Information Science,Uppsala UniversityPurpose/Aim: The purpose with the dissertation is to see if there has been a limitation inSwedish freedom of speech since parts of the European union laws is superiour to theSwedish constitution as freedom of the press regulations and freedom of speech constitution.A more narrow purpose is to find out how the specific Swedish rights such as individual’slegal right to publish information are influenced by the European union laws and are superiorto the freedom of the press regulations and freedom of speech constitutionThe survey will also try to find out the effectiveness with the Lisbon Strategy ‘s emergencybrake and its purpose to protect the Swedish freedom of the press regulations and freedom ofspeech constitution. LÄS MER

 4. 4. Meddelarskyddet ur ett journalistiskt perspektiv - särskilt om tystnadsplikten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lind; [2002]
  Nyckelord :Statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det tryckfrihetsrättsliga meddelarskyddet ur ett journa- listiskt perspektiv. Särskilt utrymme har journalistens tystnadsplikt i förhål- lande till sin källa givits. Med meddelarskydd avses i uppsatsen meddelar- och anskaffarfriheten, ano- nymitetsskyddet och, som en egen, klart avgränsad del, efterforsknings- förbudet. LÄS MER