Sökning: "ensamhet depression äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden ensamhet depression äldre.

 1. 1. Äldres upplevelse av ensamhet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Diana Svantesson; Emelie Vesanen; [2019]
  Nyckelord :ensamhet; äldre; förluster; relationer; upplevelse; social isolering; lidande; hälsa;

  Sammanfattning : Åldrandet leder till förluster av olika slag. Roller förändras och sammanhang försvinner. Nedsatt rörelseförmåga, syn och hörsel kan innebära en begränsning i möjligheten att delta i olika sociala sammanhang. Begränsningar och förlorade sammanhang kan utmynna i en brist på meningsfullhet och till ensamhet. LÄS MER

 2. 2. Ensamhetskänslor hos äldre från de professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Lundström; Agnes Hansson; [2019]
  Nyckelord :Ensamhet; Äldre; Biståndshandläggare; Hemtjänstpersonal;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att belysa och undersöka hur ensamhetskänslor hos äldre kommer till uttryck i äldreomsorgen från biståndshandläggarnas och hemtjänstpersonalens perspektiv. I studien redogörs det för olika bakomliggande orsaker och konsekvenser av känslor av ensamhet bland äldre. LÄS MER

 3. 3. Hemlösa katter som djurunderstödd insats på äldreboenden – ett win-win-upplägg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emilie Wass; [2019]
  Nyckelord :katt; hemlösa katter; djurunderstödd insats; äldreboende; katthem; samarbete;

  Sammanfattning : I Sverige finns ett stort djurskyddsproblem med hundratusentals övergivna och hemlösa katter. Ett annat problem i det svenska samhället är att många äldre människor, framförallt de som bor på permanenta äldreboenden, lider av ensamhet, depression och låg aktivitetsnivå. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av depression hos personer som är över 60 år : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Abdullah AL-Qes; Amina Ölund; [2019]
  Nyckelord :Omvårdnad; äldre vuxna över 60 år; upplevelser; depression; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Depression hos äldre personer är ett allvarligt sjukdomstillstånd som kan leda till minskad livskvalitet samt ökad mortalitet och morbiditet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av depression hos personer över 60 år. LÄS MER

 5. 5. Vad orsakar ensamhet hos äldre och vad sjuksköterskan kan göra

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Molly Eriksson; Victor Regebro; [2018]
  Nyckelord :Äldre; ensamhet; bemötande; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund Dagens befolkning blir äldre och äldre. Med detta ökar även frekvensen av äldre som lider av ensamhet då över hälften av de som har någon typ av äldreomsorg upplever ensamhet i någon mån. LÄS MER