Sökning: "ensamhet depression äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden ensamhet depression äldre.

 1. 1. Äldres upplevelser av att äta i ensamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Erik Glans; Niclas Andersson; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; Kvalitativ litteraturstudie; Måltids sällskap; Upplevelser; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre är den grupp i Sverige som statistiskt sett ökar mest. Globalt förväntas den äldre populationen öka från 12% till 22% år 2050. Åldrandet delas in i tre generella perspektiv: biologiska, psykologiska och sociala. Vidare är en aspekt vid ökande ålder att det sociala nätverket minskar. LÄS MER

 2. 2. En strimma ljus : En allmän litteraturöversikt om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elisabeth Sandvej Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Loss; Companion; Aging; Elderly; Sorrow; Widow; Widower; SOC; Coping; Förlust; Livskamrat; Åldrande; Äldre; Äldrefrågor; Sorg; Änka; Änkling; KASAM; Hanteringsstrategi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat. Som metod används en allmän litteraturöversikt. Som teori används Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Se mig, hör mig, förstå mig : Depression hos äldre - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Fatima Belhamel; [2020]
  Nyckelord :Depressiva symptom; depression; omvårdnadsåtgärder; äldre; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en psykisk sjukdom som påverkar stämningsläget. Den allvarligaste konsekvensen av depression är suicid. I Sverige förekommer suicid främst bland äldre (65+). Äldre faller i riskgrupp då de bär på flertal riskfaktorer som förlust av levnadspartner, polyfarmaci, ensamhet, dödsångest samt pension. LÄS MER

 4. 4. Förekomsten av ensamhet hos äldre personer i åldrarna 60 och 81 år. : En tvärsnittsstudie baserad på SNAC - Swedish National Study on Aging and Care.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sara Grass; Nathalie Folkesson; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; omvårdnad; social interaktion; tvärsnittsstudier; äldre; äldre 80 och över;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet ensamhet kan ha olika betydelse för olika personer. När ensamheten inte är självvald kan det leda till ohälsotillstånd i form av depression, demens, högt blodtryck, stroke samt hjärtinfarkt. Undersökningar har visat att många äldre personer med äldreomsorg upplever ensamhet i någon form. LÄS MER

 5. 5. Ålderdomen och känslor av ensamhet - En diskursanalys av kopplingen mellan ensamhet och depression

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sana Al-Salih; Joacim Bendroth; [2020]
  Nyckelord :depression; elderly; gender; sex; quality of life; loneliness;

  Sammanfattning : Ensamhetskänslor är något som är ytterst mänskligt och som individ kan man uppleva detta flera gånger under livsloppet. Gruppen äldre betraktas dock att vara särskilt utsatta till att uppleva känslor av ensamhet. Det i sin tur anses innebära flera negativa konsekvenser; fysisk smärta och psykiska besvär. LÄS MER