Sökning: "ensamkommande barn och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden ensamkommande barn och identitet.

 1. 1. Ensamkommande barn: En diskursanalys av den retoriska utvecklingen i USA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emily Brookes; [2021-09-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka åtta kommittémöten i den amerikanska kongressens representanthus för att se hur retoriken ser ut kring ensamkommande barn för åren 2015–2019. Specifikt innebär detta att med hjälp av en poststrukturalistisk utgångspunkt hitta de retoriska strategier och sanningsregimer som tillsammans konstruerar förståelsen av ensamkommande barns identitet. LÄS MER

 2. 2. Emotionell ambivalens : En studie om hur de ensamkommande barnen har upplevt sin integration i Sverige

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Katia Tingberg; [2021]
  Nyckelord :Desintegration; Ensamkommande flyktingbarn; Flyktingkrisen; Grundad teori. Integration; Integrationsstrategier; Sverige;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras de ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige 2015 med flyktingkrisen och hur de upplever sin integration. Studien har genomförts med metodansatsen Grundad Teori. Jag har valt att intervjua fem ensamkommande barn som kom till Sverige 2015. LÄS MER

 3. 3. Från Afghanistan till Sverige : En tillbakablick på afghanska ensamkommande flickors förväntan över karriärvägar samt mötet med studie- och yrkesvägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Gunilla Holmström; Maria Larsson; [2021]
  Nyckelord :Afghanistan; unaccompanied girls; language introduction; study and career guidance; Afghanistan; ensamkommande flickor; språkintroduktion; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : I gränslandet mellan barn- och vuxenliv ställs ungdomar inför många utmaningar. Under denna komplexa period finns bland annat en förväntan, att denne på ett vuxet och moget sätt, ska hantera och ta beslut om framtida utbildning och karriär. Samtidigt som det sker ett sökande efter identitet och tillhörighet. LÄS MER

 4. 4. Att bli ensamkommande : Diskursanalys av Socialstyrelsens handbok om arbete med ensamkommande asylsökande barn och unga

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Daniel Ström; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied minors; unaccompanied children; discourse analysis; Ensamkommande barn; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att genom kritisk diskursanalys analysera Socialstyrelsens handbok för arbetet med ensamkommande asylsökande barn och unga. Analysen syftar till att kartlägga hur ensamkommande asylsökande barn framställs och kategoriseras i diskursen. LÄS MER

 5. 5. Mellan integration och identitet : Personalens upplevelser av den gemensammamåltiden på HVB-hem för ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Sarah Antell; Linnéa Rüdén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att dela en måltid förenar människor och är ett uttryck för tillhörighet. Måltidens betydelse för barn som bor på institutioner är dock ett outforskat område, i synnerhet för ensamkommande barn. LÄS MER