Sökning: "ensamkommande flyktingbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden ensamkommande flyktingbarn.

 1. 1. Ensamkommande flyktingbarns hälsa - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Axelsson; Mathilda Jerenius; [2019-10-14]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; hälsa; människorättsperspektiv; folkhälsoperspektiv; Unaccompanied refugee minors; health; human rights perspective; public health perspective;

  Sammanfattning : Background:The complexity of lone refugee children’ s vulnerability in terms of politicaleconomy, social and mental health phenomena has a big range. Lone refugee children arevulnerable due to the interaction between traumatic events and the separation from lovedones. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om socialsekreterares reflektioner kring och erfarenheter av den kommunala mottagningsprocessen av ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kristin Saga Anfinsen; Hanna Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Motivation till integration : En kvalitativ undersökning om handledarnas uppfattning kring ensamkommande flyktingbarns motivation till integration

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marat Boyev; [2019]
  Nyckelord :ensamkommande flyktingbarn; handledare; HVB-hem; empowerment; MI; asylprocess;

  Sammanfattning : Flyktingpolitiken har varit ett debatterat ämne i Sverige efter den stora flyktingvåg som kom år 2015. Många av de flyktingarna var ensamkommande barn från b.la. Afghanistan, Irak och Syrien. LÄS MER

 4. 4. Rehabilitering för ensamkommande flyktingbarn - En kvalitativ studie ur ett narrativt perspektiv om min och min väninnas berättelse och upplevelser om flykten från kriget i Kosovo och rehabiliteringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Valmire Ramadani; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande Flyktingbarn; Upplevelser; Kosovokriget; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer att genomföras med kvalitativ ansats, med utgångspunkt ur narrativt perspektiv och en djup semistrukturerad intervju. Syftet med studien är att beskriva hur jag och min väninna upplevde flykten från kosovokriget, och hur vi upplevde deltagandet i rehabiliteringsprocessen för att arbeta igenom våra traumatiska upplevelser. LÄS MER

 5. 5. "Det var ju rätt tufft och så" En kvalitativ studie om hur socialarbetare på hvb-hem i Skåne upplever betydelsen av samverkan och integration i arbetet med ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Qendresa Cakolli; Dalida Lagumdzija; [2019]
  Nyckelord :Unaccompanied children; collaboration; integration.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine how collaboration between different authorities effects the integration of the unaccompanied children, viewed from a home for care or accommodation social workers’ point of view. It is a qualitative study in which we interviewed six social workers. LÄS MER