Sökning: "ensamkommande flyktingbarn"

Visar resultat 11 - 15 av 208 uppsatser innehållade orden ensamkommande flyktingbarn.

 1. 11. Vart är vi på väg? - En granskning av den svenska migrationsrättens framtid ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Hörnell; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; migrationsrätt; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2015 blev ett rekordår för Sverige vad gäller immigration. 163 000 människor sökte asyl i landet varav omkring 35 000 av dem var ensamkommande flyktingbarn. De omfattande flyktingströmmarna kom att påverka Migrationsverkets handläggningstid på asylärenden vilket resulterat i långa handläggningstider och försenade beslut. LÄS MER

 2. 12. "God man, en god person tänkte jag" : En studie om hur ensamkommande flyktingar upplevt relationen med god man

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Jenny Christensson; Sofia Linder; [2018]
  Nyckelord :Ensamkommande; god man; relation; KASAM; Freire; dialog;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur ensamkommande flyktingbarn upplevt relationen till god man. I den allmänna debatten framkommer att god mans utförande av uppdraget skiftar kvalitetsmässigt. Syftet med studien är att beskriva hur ensamkommande upplevt relationen till god man. LÄS MER

 3. 13. En kvalitativ studie om HVB-personalens integrationsstrategier för ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Bahram Khorami; [2018]
  Nyckelord :integration; inclusion; exclusion; unaccompanied refugee child; HVB- home; integration; inkludering; exkludering; ensamkommande flyktingbarn; HVB-hem;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find out how the HVB staff is working to integrate the unaccompanied children into Swedish society, and it was also about to find out the challenges they encounter at work. The study has been based on a qualitative study, where four people from four different HVB-homes have been interviewed. LÄS MER

 4. 14. Är vi svenskar nu? : En kvalitativ studie om före detta ensamkommandeflyktingbarns syn på den egna kulturella identiteteni förhållande till den svenska kulturens dominans

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Martin Winqvist; Alexander Gävert; [2018]
  Nyckelord :Refugees; KASAM; Cultural Integration; Cultural Meeting; Social Interaction; Flyktingar; KASAM; kulturell integration; kulturmöte; social interaktion;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to seek a deeper understanding of how former unaccompanied refugees look at their situation in Sweden; how they describe their own sense of belonging, how they view participation in Swedish society and how they perceive "the Swedish culture". To answer the purpose of the study we have used a qualitative method in the form of semi structured interviews. LÄS MER

 5. 15. ”ATT INTEGRERA DEN ANDRE” - En kvalitativ studie om Göteborgs Stads samarbete med idéburna organisationer kring ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alenka Klikovac; Mohammed Ali; [2017-02-24]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; Transnationalism; Vit Governmentalitet; IOP;

  Sammanfattning : Studien har som sitt övergripande syfte att undersöka samarbetet mellan Göteborgs Stad ochde idéburna organisationer som år 2015 slöt ett unikt IOP-avtal. Uppsatsen har sinhuvudfokus kring integrationsarbetet riktat mot ensamkommande flyktingbarn. LÄS MER