Sökning: "ensamkommande flyktingbarn"

Visar resultat 11 - 15 av 211 uppsatser innehållade orden ensamkommande flyktingbarn.

 1. 11. ”Det talades om ’flyktingbarn’ trots att frågan varken rör barn eller flyktingar” : en analys av hur ensamkommande ungdomar gestaltas på fyra svenska ledarsidor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Frida Carlqvist; [2018]
  Nyckelord :framing analysis; unaccompanied children and minors; editorial pages; securitization; the other; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper studies how unaccompanied children and minors are framed on editorial pages in four national Swedish newspapers. The purpose is to analyze how the editorial pages are forming and contributing to a frame of unaccompanied children and minors in the wake of the so-called ’refugee crisis’ in Europe during the fall of 2015. LÄS MER

 2. 12. Ett liv efter ett annat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Sara Antunes; [2018]
  Nyckelord :Asylum seeking children; social work; integration work and integration; Ensamkommande flyktingbarn; socialt arbete; integrationsarbete och integration;

  Sammanfattning : My intention with this study is to examine how integration is understood andimplemented in the daily work with the purpose to integrate asylum-seeking childrenliving within residential care, which is a temporal care for asylum-seeking youths between15-20 years of age.More intentionally my aim is to study the essence of integration work with its benefits anddifficulties which is in this study described from youth pedagogues working with the focusto integrate asylum-seeking children. LÄS MER

 3. 13. Etiska aspekter kring medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Berglund; Fredrica Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Etik; Ensamkommande flyktingbarn; Medicinsk åldersbestämning; Diagnostisk radiologi; Litteraturstudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Det uppskattas att över 60 miljoner människor är på flykt runt om i världen. Många av dessa är ensamkommande flyktingbarn som saknar giltig dokumentation och information som kan styrka deras ålder. Dessa är en sårbar grupp individer där förekomsten av psykologisk ohälsa är vanlig. LÄS MER

 4. 14. Integrationsarbete med ensamkommande flyktingbarn : En kvalitativ studie om integrationsprocessen baserad på skol- och boendepersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Fatima Petersson; Adi Suljevic; [2018]
  Nyckelord :Integration; ensamkommande flyktingbarn; skola; HVB-hem; samverkan; främjande och hindrande faktorer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och analysera hur yrkesprofessionella på skolor och HVB-hem arbetar för att främja en god integration för ensamkommande flyktingbarn. Vi har även undersökt hur samverkan mellan dessa två verksamheter fungerar eftersom de ensamkommande barnen spenderar en stor del av sin tid i dessa verksamheter. LÄS MER

 5. 15. När blir man egentligen svensk? : Ensamkommande flyktingbarns uppfattning av integrationsprocessen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Denise Eriksson; Susanne Lindh; [2018]
  Nyckelord :Refugee children; integration; system-theory; empowerment; role-theory; Flyktingbarn; integration; systemteori; empowerment; rollteori;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate unaccompanied refugee children's perception of the integration process in Sweden. The study is based on qualitative interviews with six young adults who came to Sweden as unaccompanied refugee child. The results have been analyzed through the theories empowerment, system theory and role theory. LÄS MER