Sökning: "ensamkommande flyktingbarn"

Visar resultat 16 - 20 av 208 uppsatser innehållade orden ensamkommande flyktingbarn.

 1. 16. Är vi svenskar nu? : En kvalitativ studie om före detta ensamkommandeflyktingbarns syn på den egna kulturella identiteteni förhållande till den svenska kulturens dominans

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Martin Winqvist; Alexander Gävert; [2018]
  Nyckelord :Refugees; KASAM; Cultural Integration; Cultural Meeting; Social Interaction; Flyktingar; KASAM; kulturell integration; kulturmöte; social interaktion;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to seek a deeper understanding of how former unaccompanied refugees look at their situation in Sweden; how they describe their own sense of belonging, how they view participation in Swedish society and how they perceive "the Swedish culture". To answer the purpose of the study we have used a qualitative method in the form of semi structured interviews. LÄS MER

 2. 17. ”ATT INTEGRERA DEN ANDRE” - En kvalitativ studie om Göteborgs Stads samarbete med idéburna organisationer kring ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alenka Klikovac; Mohammed Ali; [2017-02-24]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; Transnationalism; Vit Governmentalitet; IOP;

  Sammanfattning : Studien har som sitt övergripande syfte att undersöka samarbetet mellan Göteborgs Stad ochde idéburna organisationer som år 2015 slöt ett unikt IOP-avtal. Uppsatsen har sinhuvudfokus kring integrationsarbetet riktat mot ensamkommande flyktingbarn. LÄS MER

 3. 18. Konflikthantering inom HVB-hem : -ett handledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pohjanen Maria; [2017]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; conflicts; conflict management; psychosocial health; ensamkommande flyktingbarn; konflikter; konflikthantering; psykosocial hälsa;

  Sammanfattning : De senaste 25 åren har antalet migranter fördubblats vilket medför bildandet av mångkulturella samhällen, där den tvärkulturella kommunikationen blir en viktig aspekt i förebyggandet av konflikter. Detta examensarbete kartlägger hur HVB-hem hanterar konflikter när den tvärkulturella kommunikationen brister mellan handledare och ensamkommande flyktingbarn. LÄS MER

 4. 19. Utredningsansvaret avseende åldersbedömningen av ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Vatane Thaqi; [2017]
  Nyckelord :Migrationsverket; Flykting; asyl; barn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Ensamkommande flyktingbarn i media : -En kritisk diskursanalys om porträtteringen av ensamkommande flyktingbarn i Aftonbladet och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Niloofar Safarzadeh; Gabriella Nehmé; [2017]
  Nyckelord :Unaccompanied child refugees; media; discourses; crime; critical discourse analysis; power; knowledge; discursive discrimination;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate the characterization of unaccompanied child refuges in two of Sweden’s leading newspapers by analyzing the rhetoric used in publications. The empirical material was collected from Aftonbladet and Expresses’s databases and was limited to 50 electronically published leaders, debate and news articles for the period of September 2015 up to February 2016. LÄS MER