Sökning: "ensamkommande flyktingbarn"

Visar resultat 21 - 25 av 211 uppsatser innehållade orden ensamkommande flyktingbarn.

 1. 21. Konflikthantering inom HVB-hem : -ett handledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pohjanen Maria; [2017]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; conflicts; conflict management; psychosocial health; ensamkommande flyktingbarn; konflikter; konflikthantering; psykosocial hälsa;

  Sammanfattning : De senaste 25 åren har antalet migranter fördubblats vilket medför bildandet av mångkulturella samhällen, där den tvärkulturella kommunikationen blir en viktig aspekt i förebyggandet av konflikter. Detta examensarbete kartlägger hur HVB-hem hanterar konflikter när den tvärkulturella kommunikationen brister mellan handledare och ensamkommande flyktingbarn. LÄS MER

 2. 22. Utredningsansvaret avseende åldersbedömningen av ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Vatane Thaqi; [2017]
  Nyckelord :Migrationsverket; Flykting; asyl; barn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Ensamkommande flyktingbarn i media : -En kritisk diskursanalys om porträtteringen av ensamkommande flyktingbarn i Aftonbladet och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Niloofar Safarzadeh; Gabriella Nehmé; [2017]
  Nyckelord :Unaccompanied child refugees; media; discourses; crime; critical discourse analysis; power; knowledge; discursive discrimination;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate the characterization of unaccompanied child refuges in two of Sweden’s leading newspapers by analyzing the rhetoric used in publications. The empirical material was collected from Aftonbladet and Expresses’s databases and was limited to 50 electronically published leaders, debate and news articles for the period of September 2015 up to February 2016. LÄS MER

 4. 24. INTEGRATIONEN FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN : En kvalitativ studie om de ensamkommande flyktingbarnens integrationsprocess utifrån vårdgivare och skolkuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Qasim Lindkvist; Ronak Elina; [2017]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; integration; HVB; skolkurator;

  Sammanfattning : Sammanfattning Integration är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. I denna studie undersöker vi hur integrationsprocessen för ensamkommande flyktingbarn ser ut utifrån barnens vardag inom hem för vård och boende (HVB) och studier i skolan. LÄS MER

 5. 25. Hjärta och hjärna i samhällets föräldraskap : Gode män och socialsekreterares roller i arbetet medensamkommande flyktingbarn.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Tommie Nilsson; Elin Werther; [2017]
  Nyckelord :Socialt arbete; Roller; Socialsekreterare; Gode män; Ensamkommande flyktingbarn; Tematisk;

  Sammanfattning : Under år 2015 skedde det en dramatisk ökning av de ensamkommande barnen i Sverige, från 7 049 till 35369. I mottagandet av ensamkommande barn får socialsekreterare och gode män viktiga roller. LÄS MER